Databeskyttelseserklæring

Stand 18. sep. 2023

Beskyttelsen og sikkerheden af dine personlige data, er et vigtigt anliggende for os. De redegørelser, som er indeholdt i denne databeskyttelseserklæring, skal give dig et overblik over hvordan og hvortil, vi anvender data under anvendelse af vores hjemmeside. Vi bekender os til databeskyttelsen og til overholdelse af de gældende (databeskyttelsesregler DSG, databeskyttelses-vedtægter, TKG). Nærmere informationer til vores virksomhed finder du i Impressum.

Ved anvendelse af vores hjemmeside accepterer du følgende bestemmelser til vores databeskyttelseserklæring:

 

A. Personrelaterede data

Personrelaterede data er data, som gør det muligt for os, at identificere dig. Dertil hører f.eks. navn, e-mail adresse, adresse og telefonnummer. Personrelaterede data bruges kun til følgende anvendelser, og kun efter udtrykkelig godkendelse fra dig, hvor du selv angiver disse direkte til anvendelse af vores service.

Anvendelser Formålet med dataforarbejdning
Kontaktformular til spørgsmål til produkter og service Kontaktoptagelse ved hjælp af vores medarbejdere i salg eller marketing
Kontaktformular til pressen Fremsendelse af pressemeddelelser og informationsmateriale
Abonnement på vores nyhedsbreve (Blum-NEWS) eller pressemeddelelser Fremsendelse af informationsmateriale omkring vores produkter, service og virksomheden
Kontaktformular til katalogbestilling Fremsendelse af informationsmateriale

I sådanne tilfælde bliver du informeret om formålet for bearbejdning og afsendelse, af de indsamlede data og anmodet om en samtykkeerklæring, som du til enhver tid kan tilbagekalde.

De personrelaterede data, som indsamles fra vores hjemmeside, bliver kun videregivet til samarbejdende virksomheder og salgspartnere med det formål at databearbejdning kræves og hvis du har givet dit samtykke dertil.

 

B. Andre data

Udover de nævnte data under punkt A, indsamles der ingen personrelaterede data. For bedre anvendelse- og fremstilling af vores tjenester, indsamles der udelukkende generelle informationer om din computer, som omhandler din skærmopløsning, dit styresystem og dennes version, på din browser. De cookies og sociale plugins, som vi anvender er Cookie policy nærmere beskrevet.

 

C. Informationer til datasikkerhed

Vi sikrer vores hjemmeside og andre systemer igennem tekniske og organisatoriske tiltag imod tab, ødelæggelse, tilgang, ændringer eller udbredelse af de gemte data for uvedkommende personer. På trods af regelmæssig kontrol, er fuldstændig beskyttelse mod alle risici dog ikke mulig.

 

D. Links til andre udbydere

Vores hjemmeside indeholder videreførende informationer fra andre udbydere. Indhold i links, som er vedhæftet er udfærdiget af tredje person og herpå har vi ingen indflydelse. Det er udelukket at vi hæfter for indhold i vedhæftede links. Den konkrete databeskyttelseserklæring gælder ikke for linkede websider, platforme.

 

E. Oplysning, berigtigelse, sletning

Hvi du ikke er helt klar over hvilke persondata, som bearbejdes af os, kan du forlange en tilsvarende bekræftelse fra os, korrigere eventuelle unøjagtigheder eller få slettet personrelaterede data. Endelig har du i enkeltstående tilfælde ret til restriktioner på forarbejdning og fremsendelse af data (mulighed for overførelse af data). Ved tilsvarende spørgsmål bedes du henvende dig hos .

 

F. Spørgsmål, forslag, kommentarer

Skulle du have spørgsmål til denne databeskyttelseserklæring, forslag eller du ønsker at videregive kommentarer, bedes du henvende dig hos .

 

G. Ændringer af databeskyttelseserklæringen

Hvis vores databeskyttelseserklæring bliver ændret, så bliver den ændrede, aktuelle version offentliggjort, med den aktualiserede versionsdato i stedet for.