IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Miljø- og energipolitik

At bevare et naturligt økonomisk grundlag til de næste generationer, er for os et stort anliggende og et vigtigt incitament. Vi er overbeviste om, at bæredygtig økonomi, kun er mulig ved et økonomisk og økologisk trit. Derfor har vi i hele virksomheden samt derudover i vores forsyningskæde, taget aktivt del i miljøbeskyttelse og energibesparelser. Vi gennemfører de nødvendige investeringer til effektive processer og teknisk infrastruktur. Med intelligente bygnings- og lagerkoncepter begrænser vi forbruget af grundareal.

Partner

Med vores produkter og tjenesteydelser ønsker vi, at skabe langfristede værdier og anvendelser for vores partnere, kunder og slutbrugeren. Dermed er vi vores ansvar bevidst, med henblik på miljø- og energiaspekter igennem hele værdikæden samt vores beliggenheder. Sammen med vores partnere vil vi personligt være i øjenhøjde med indsatsområder, hvor vi kan beskytte miljøet yderligere og identificere og nedsætte ressourcerne.

Innovation

Vores innovationer skal fremkomme ved en aktiv og personlig analysering af vores kunders behov. Dette gælder også for vores produkter, tjenesteydelser og processer. Allerede ved udviklingen af vores produkter er udgangspunktet at effektivisere ressourcerne. Derved tager vi hensyn til hele livscyklusen af vores produkter, begyndende med indkøb, til lang levetid til den mest mulige genanvendelse. Ved udvikling af holdbare produkter af høj kvalitet, er vi medvirkende til at beskytte vores miljø.

Kontinuerlige forbedringer

Passionen om, hele tiden af forbedre det eksisterende og flytte grænser, er det som driver os. Det gælder også vores indflydelse på miljøet, samt anvendelse af ressourcer. Ved hele tiden at lave forbedringer og ved alle processer i virksomheden er vi opmærksomme på en effektiv håndtering af de naturlige ressourcer og gør alt hvad vi kan for, at det har så lidt indflydelse på miljøet som muligt.

Medarbejder

Vores virksomheds succes, afgøres i væsentlig grad af vores medarbejderes lyst og enegement til at præstere det bedste. Også for at opnå vores mål for miljø og energi, kan og skal alle medarbejdere yde deres individuelle bidrag til at begrænse ressourcer og at beskytte miljøet, både i virksomheden samt til og fra arbejde. I et arbejdsklima med gensidig tillid og åben dialog, vil vi sammen opnå vores mål med hensyn til miljø og energi.

Vores miljø- og energipolitik ser vi som en opgave og en forpligtelse for kontinuerlig vurdering af virksomhedsrelateret påvirkning af miljøet og forbrug af naturlige ressourcer, som jord, luft, energi og råstoffer. For at opnå det fastsatte mål, stiller vi de nødvendige informationer, finansielle midler og andre ressourcer til rådighed. Dermed opfylder vi de gældende lovmæssige krav og vores bindende forpligtigelser. Vi bekender os til en åben dialog med udenforstående interessenter, om deres begrundede krav til miljøbeskyttelse.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1