Opførelse og brug af areal

For at holde brugen af ​​pladsen på vores lokationer så lav som mulig og udnytte den tilgængelige plads mest effektivt, bygger vi på en pladsbesparende måde og satser på vedvarende energi af hensyn til bæredygtigheden. Vi koordinerer bygningens design, produktionsprocesserne og logistik- og lagerkoncepterne, så f.eks. varmegenanvendelse er så effektiv som mulig eller transportveje er så korte som mulige.

Etagebyggeri

Areal og jord er et begrænset gode. I Vorarlberg, beliggende mellem Bodensee og Alperne, hvor Julius Blum grundlagde vores virksomhed for over 70 år siden, er arealet en værdifuld ressource. For at holde arealforbruget så lav som muligt og udnytte den tilgængelige plads effektivt, satser vi på etagebyggeri af vores fabrikker. Ud over at spare på arealet er der yderligere to positive økologiske effekter: For det første får vi på den måde meget energirigtige bygninger. De forholdsvis mindre yderarealer afgiver mindre varme, og energistrømmene i bygningen er kortere og mere effektive. Et eksempel herpå er udvidelsen af værk 4 i Bregenz. Den nye del af bygningen har op til 5 etager i hovedarealerne og op til 9 i sidearealerne - inklusive parkeringskælder. På knap 14.000 m² bebygget areal, hvilket er omkring 2 fodboldbaner, skaber vi over 49.000 m² brugsareal, hvilket svarer til 7 fodboldbaner, takket være vores etagebyggeri. Selvom det betyder merarbejde i planlægning, anlægsarbejde og investeringer, er vi overbeviste om, at etagebyggeri vil betale sig på længere sigt.

Vedvarende energi i den daglige drift

I vores daglige drift anvender vi vedvarende energiformer verden over - fra energiforsyning, gennem bygningsteknologi samt produktion. To værker i Höchst er udstyret med solcelleanlæg, og denne miljøvenlige energikilde indsættes også i Bregenz-værket. De genererer elektricitet fra sollys, mens termisk solenergi – som bruges på Blum-værket i Gaißau – bruger varmen fra sollys. I alt er der installeret 1.873 m² solpaneler i Vorarlberg, som genererer 306.832 kWh om året, hvilket svarer til forbruget af 76 enfamiliehusstande om året.

Det kunne også interessere dig

Bæredygtighed

Engageret i miljøbeskyttelse igennem årtier

Transport og mobilitet

Produkter på skinnerne, mobilitetskoncept for medarbejdere

Brug af ressourcer

Vi er opmærksomme på effektiv udnyttelse af ressourcer og holder miljøbelastningen så lav som muligt.

Bæredygtighed

Engageret i miljøbeskyttelse igennem årtier

Transport og mobilitet

Produkter på skinnerne, mobilitetskoncept for medarbejdere

Brug af ressourcer

Vi er opmærksomme på effektiv udnyttelse af ressourcer og holder miljøbelastningen så lav som muligt.