SchnittstellezuOnlineShops02

Brugerflade til online-shops

Fremsend styklister til forhandlere

For at lette bestillingsprocessen af beslag ved onlinekøb, tilbyder vi en brugerflade til online-shops for beslagsfaghandlere. De undersøgte styklister med hhv. produkt- og korpuskonfigurator kan dermed eksporteres direkte til det pågældende bestillingssystem.

Fordele for snedkere

  • Overbring fuldstændige beslagslister direkte i forhandlerens online-shop - uden manuel indlæsning

  • Tidsbesparende i forhold til bestilling per e-mail eller fax

  • Ingen bekostelig søgning efter enkelte artikler

Fordel for vores kunder fra beslagsfaghandlen

  • Forenkling af hele bestillingsprocessen

  • Direkte fremsendelse af komplet stykliste i din online-shop

  • Nemmere bearbejdning af kundebestillinger

Oversigt over indhold og funktioner

Mine projekter / mine bestillingslister

I „Mine projekter“ og „Mine bestillingslister“ kan de forskellige styklister placeres præcist i dine projekter og kommissioner. Meget praktisk: Gemte konfigurationer kan til enhver tid genanvendes, tilpasses eller kopieres.

Forhandlerfremsendelse

Styklister fra hhv. produktkonfigurator og korpuskonfigurator kan med et museklik overdrages til bestillingssystemet ved udvalgte forhandlere.

Bestillingsafslutning

Hos forhandleren er pris og disponering synlig.
Bestillingen kan afsluttes her.

SchnittstellezuOnlineShops02