Blum_IMG0704

Brug af ressourcer

Innovation, kvalitetskrav og forbedringer er vores højeste maksimer: Dette gælder ikke kun for produkter og fremstillingsprocesser, men også for brug af ressourcer og lukning af kredsløb. Vi ser på hele livscyklussen fra anskaffelse til den bedst mulige totale genanvendelse. Ved udvikling af vores produkter, er basis en effektiv håndtering af råvarer. I vores processer er vi opmærksomme på effektiv brug af ressourcer og forsøger at holde påvirkningen af ​​miljøet så lav som muligt.

På EU-plan har "European Green Deal" eksisteret siden 2019 med det formål at etablere en cirkulær økonomi. Vi bærer også vores del og har implementeret lukkede kredsløb med forskellige tiltag i årtier.

Elektricitet fra vandkraft i alle Vorarlberg værker

Siden 2018 har vi udelukkende hentet al vores elektricitet til alle 8 værker i Vorarlberg fra østrigske vandkraftværker. Som virksomhed tog vi en bevidst beslutning om at bruge denne form for vandkraft, da CO2-udledningen pr. kWh her er mange gange lavere end ved vores tidligere elkøb. Som et resultat af skiftet var vi i stand til at reducere vores virksomheds samlede CO2-aftryk med over 40 %: Det svarer til 15.000 flyvninger fra Wien til New York eller en distance på 95.000.000 km kørt i en mellemstor bil. Vi tog derfor tidligt en bevidst beslutning om at bruge denne type strømforsyning.

Fjernvarme til opvarmning i Dornbirn

Siden starten af ​​2020 har vi hentet energien til at opvarme vores værk 7 og 8 i Dornbirn via en fjernvarmetilslutning fra umiddelbar nærhed. Takket være varmeveksleren har vi ikke længere brug for fossile brændstoffer, tværtimod: Hvis der er overskudsvarme, kan den føres ind i nettet og dermed stilles til rådighed for andre forbrugere. Det sparer os for 160 tons CO2, hvilket svarer til mere end 25 husstandes årsforbrug.

Varmegenvinding i produktionen

I årevis har vi satset på varmegenvinding i vores ventilationsanlæg, hvoraf 95% allerede er udstyret med tilsvarende systemer. Vi optimerer også løbende udnyttelsesgraden af ​​overskudsvarme fra trykluftproduktionen. På denne måde sparer vi over 15.200 megawatt energitimer. Samlet giver det en besparelse på 2,26 millioner m³ naturgas, hvilket svarer til gasforbruget til opvarmning af 1.614 enfamiliehuse. Vi tilfører også yderligere 430 MWh til fjernvarmenettet.

Lukket zinkkredsløb

Vi anvender zink til at fremstille dele af vores produkter. Processen med primær zinkproduktion er energi- og CO2-intensiv, hvorfor vi har udviklet et ressourceeffektivt kredsløb: Vi returnerer zinkindløbene, der opstår under trykstøbeprocessen, direkte til maskinerne eller smelter dem i vores omsmeltningsovn internt i huset. Herfra støber vi nyt råmateriale igen, så i gennemsnit returnerer vi 85 % af affaldsmaterialet til processen. Udover at spare på ressourcerne har intern genanvendelse den fordel, at zinkaffaldet ikke skal transporteres og er hurtigere tilgængeligt igen. Det resterende materiale - omkring 70 tons om året - kan vi ikke genbruge på grund af forurening. Dette behandles af vores genbrugspartner og leverandør, hvor højkvalitetszink produceres igen af ​​vores zinkaffald med de højeste miljøstandarder. Derfra henter vi også vores råmateriale. Med hensyn til bæredygtighed skabes et lukket zinkkredsløb internt og i samarbejde med vores eksterne partner.

Blum_IMG0704