SERVO-DRIVE flex

Jednoduchá montáž a inštalácia

SERVO DRIVE flex sa montuje rýchlo, jednoducho a pohodlne. Ak by mal byť potrebný dodatočný prístup k servojednotke, dá sa čelo zakrývajúce výklenok na zabudovanie jednoducho odobrať.

Montáž, nastavenie a demontáž

SDFLEX0021_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Namontovať montážnu platničku

Montážnu dosku naskrutkujte zľava alebo sprava do výklenku na zabudovanie.

SDFLEX0022_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Nastoknutie servojednotky

Pohonná servo jednotka sa naklipne na ľavú alebo pravú montážnu platničku a pripojí sa na napájanie.

SDFLEX0024_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Montáž čela

Pohľadový panel naklipnite s namontovanými upínacími prvkami priamo na montážne platničky.

SDFLEX0025_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Výučba servojednotky

Pri referenčnom pohybe sa servojednotka prispôsobí k montážnej situácii. SERVO-DRIVE flex je teraz pripravený na použitie.

Návod na montáž

Montážne video

SERVO-DRIVE flex

Ta videoposnetek prikazuje potrebne korake za montažo in namestitev sistema SERVO-DRIVE flex ter po želji tudi dodatno montažo stikala SERVO-DRIVE.

Vodnik za odpravljanje težav

Ali imate težave pri začetku uporabe ali pri obratovanju tehnologije SERVO-DRIVE? Tukaj boste našli možne vzroke za napake in rešitve za odpravljanje napak.

K vodniku za odpravljanje težav

Pomôcky na spracovanie

Na jednoduché a presné spracovanie výrobkov značky Blum sú k dispozícii rôzne vŕtacie stroje a stroje na zalisovanie kovaní, montážne zariadenia a šablóny. Optimálny pohyb si totiž vyžaduje precízne spracovanie.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

 Otvoriť v katalógu

SDFLEX0020_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1