Blum_ME41157687

Gradnja in raba lokacij

Da bi porabo površin na naših lokacijah čim bolj zmanjšali in učinkovito izrabili obstoječi prostor, gradimo prostorsko varčno in v smislu trajnosti uporabljamo obnovljivo energijo. Načrtovanje stavb, proizvodne postopke, logistične in skladiščne koncepte prilagajamo drug drugemu tako, da je na primer rekuperacija toplote kar najbolj učinkovita in da so transportne poti čim krajše.

Večnadstropna gradnja

Gradbene parcele so omejena dobrina. V zvezni deželi Vorarlberg, ki je umeščena med Bodenskim jezerom in Alpami, kjer je Julius Blum pred več kot 70 leti ustanovil naše podjetje, so gradbene parcele dragoceni viri. Da bi izrabo površin čim bolj zmanjšali in učinkovito izrabili obstoječi prostor, stavimo pri naših obratih na večnadstropno gradnjo. Poleg varovanja površin tako nastajajo še dodatni pozitivni učinki: Prvič, dobimo energetsko zelo učinkovito stavbo. Razmeroma manjše zunanje površine oddajajo manj toplote, energijski tokovi v stavbi pa so krajši in učinkovitejši. Primer za to je širitev obrata št. 4 v Bregenzu. Nov del stavbe ima pri glavnih površinah do 5 nadstropij, pri stranskih površinah pa do 9 nadstropij – vključno s podzemno garažo. Na slabih 14.000 m² pozidanega zemljišča, kar ustreza pribl. dvema nogometnima igriščema, nam je na podlagi večnadstropne gradnje uspelo zgraditi več kot 49.000 m² uporabnih površin, kar ustreza sedmim nogometnim igriščem. Čeprav to pri načrtovanju, pri gradbenih delih in naložbah pomeni večje stroške, smo prepričani, da se večnadstropna gradnja dolgoročno gledano splača.

Obnovljiva energija v vsakdanjem obratovanju

Pri našem vsakdanjem delu uporabljamo po vsem svetu obnovljive vire energije – od oskrbe z energijo prek stavbne tehnologije pa vse do proizvodnje. Dva obrata v kraju Höchst sta opremljena s fotovoltaičnimi sistemi in tudi v obratu v Bregenzu uporabljamo ta okolju prijazen vir energije. Fotovoltaični sistem proizvaja elektriko iz sončne svetlobe, medtem ko sončna toplotna energija – ki jo uporabljamo v obratu Blum v kraju Gaißau – koristi toploto sončne svetlobe. V Vorarlbergu tako imamo 1873 m² sončnih kolektorjev, ki vsako leto proizvedejo 306.832 kWh, kar ustreza letni porabi elektrike 76 enodružinskih hiš.

Blum_ME41157687