Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007

Trajnost

Desetletja zavzemanja za varovanje okolja

Ohranjanje naravnih življenjskih pogojev za prihodnje generacije je za nas izredno pomembna naloga in obenem spodbuda. Prepričani smo, da je trajnostno poslovanje mogoče le, če je obenem tudi gospodarno in ekološko. Zato tudi mi prispevamo k pozitivnemu družbenemu razvoju v naši okolici.

Pri naših vsakdanjih dejavnostih se usmerjamo na 17 ciljev Združenih narodov za trajnostni razvojin jih upoštevamo, zazrti v prihodnost.

Za nas kot globalno podjetje to pomeni:

  • Naše osrednje poslovanje usmerjamo v proizvodnjo kakovostnih izdelkov z dolgo življenjsko dobo, ki ustrezajo svojemu namenu. Pri tem ravnamo z viri varčno in se izogibamo negativnim vplivom na ekosistem naše zemlje ali le-te kompenziramo, kjer še ni na voljo alternativ.

  • Pri inovacijah preverimo, katere možnosti se nam odpirajo pri novih izdelkih, storitvah in poslovnih modelih v zvezi s tematiko »trajnost«.

  • Z ljudmi in organizacijami v naši okolici negujemo spoštljive odnose. Zdravje in varnost naših soljudi predstavlja za nas veliko vrednost.

  • Trudimo se doseči odgovorno rast. Ekološki in socialni vidiki trajnosti so za nas enako pomembni kot finančno zdravje našega podjetja. To upoštevamo tudi pri odločitvah za nove naložbe.

Našo okoljsko in energetsko politiko jemljemo kot nalogo in obveznost za stalno ocenjevanje in zmanjševanje vplivov na okolje, ki nastanejo zaradi obratovanja, ter rabe naravnih virov, kot so tla, zrak, energija in surovine. In to velja že desetletja.

Žene nas strast, da obstoječe vedno bolj optimiziramo in ob tem ostajamo odprti za novosti, ki velja tudi za naše proizvodne postopke, varovanje okolja in varčevanje z energijo: »Zato tudi nenehno optimiziramo naše postopke in razmišljamo o trajnosti že pri razvoju naših izdelkov. Na vseh področjih v podjetju in zunaj njega se v naši vrednostni verigi zavzemamo za aktivne okoljevarstvene ukrepe in varčevanje z energijo. Naš cilj je aktivno prispevati k doseganju zmanjšanja segrevanja planeta za 1,5 stopinjo Celzija v skladu s ciljem Združenih narodov,« razlaga direktor Martin Blum.

Vse ukrepe lahko povzamemo s štirimi cilji: Povečanje energijske učinkovitosti, zmanjšanje uporabe fosilnih energentov, zmanjšanje emisij CO2 in kompenzacija neizogibnih emisij. »Za doseganje zastavljenih ciljev dajemo na razpolago vsa potrebna sredstva ter vse vire in informacije. Kot ustanovni član organizacije »Turn-to-Zero« – ki je nastala iz vorarlberškega zavezništva za podnebno nevtralnost – smo se zavezali, da bo od leta 2025 odtis podjetja podnebno nevtralen,« pravi direktor Philipp Blum in dodaja: »Pri uresničitvi okoljskih in energetskih ciljev je odločilen vsak sodelavec. Začne se že tako, da uporabimo skodelico za kavo namesto plastičnega kozarca, da se v službo pripeljemo s kolesom ali z javnimi prevoznimi sredstvi in da nenazadnje dosledno ločujemo odpadke. Tega se zavedamo in vsak dan delamo na tem.«

moving ideas for sustainability

Imamo številne majhne in velike ideje za vedno bolj trajnostno delo – nekatere smo že realizirali, druge pa razvijamo za prihodnost. Več o tem boste izvedeli v naši brošuri o trajnosti.

Odprite jo tukaj!

ISO 14001

S sistemom za upravljanje okoljevarstvenih dejavnosti si že od leta 1997 prizadevamo za izboljšavo dejavnosti varovanja okolja. Ves čas pripravljamo in izvajamo ukrepe v okviru programa varovanja okolja. Z revizijami redno preverjamo skladnost in učinkovitost ukrepov.

ISO 50001

Podjetje Blum je certificirano v skladu s standardom ISO 50001. To je svetovni standard, ki vsebuje konkretne predpise, na podlagi katerih lahko zmanjšamo energetske stroške in količino toplogrednih plinov.

FSC™

Certificiranje FSC pomeni, da je vsa embalaža, tiskovine, npr. katalogi in brošure, ter iverne plošče v kompletih »naredi sam« sestavljeni izključno iz surovin, ki so bile izdelane v družbeno odgovornem gospodarjenju z gozdovi in lesom.

 Pregled vseh certifikatov

Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007