Uporaba virov

Inovacije, zahteve po kakovosti in izboljšanja so naša najpomembnejša načela: To ne velja samo za izdelke in proizvodne postopke, temveč tudi pri rabi virov in zapiranju krožnega gospodarstva. Gledamo na celoten življenjski cikel – od nabave pa vse do čim bolj celovitega recikliranja. Že pri razvoju naših izdelkov upoštevamo osnove za učinkovito ravnanje s surovinami. V naših postopkih pazimo na učinkovito rabo virov in poskušamo zmanjšati vplive na okolico v največji možni meri.

Na ravni Evropske unije imamo od leta 2019 »Evropski zeleni dogovor« oz. »European Green Deal«, ki si je zadal nalogo, da vzpostavi krožno gospodarstvo. Tudi mi prispevamo svoj delež in z različnimi ukrepi že desetletja uresničujemo zaprto krožno gospodarstvo.

Elektrika iz hidroelektrarn v vseh obratih v Vorarlbergu

Od leta 2018 uporabljamo elektriko za vseh 8 obratov v Vorarlbergu izključno iz avstrijskih hidroelektrarn. Kot podjetje smo se zavestno odločili za to obliko energije, ker je obremenitev s CO2 na kWh tukaj dosti manjša kot pri viru električne energije, ki smo ga uporabljali prej. Zaradi prehoda na ta vir energije smo lahko zmanjšali ogljični odtis našega podjetja za več kot 40 %: To ustreza 15.000 poletom z letalom iz Dunaja do New Yorka ali prevoženi poti 95.000.000 km z avtomobilom srednjega razreda. Zato smo se zavestno in že zgodaj odločili za uporabo te vrste energije.

Daljinsko ogrevanje v Dornbirnu

Od začetka leta 2020 uporabljamo energijo za ogrevanje naših obratov 7 in 8 v Dornbirnu prek priključka na daljinsko ogrevanje iz neposredne soseščine. Zahvaljujoč toplotnemu izmenjevalniku ne potrebujemo več fosilnih goriv, nasprotno: ko imamo višek toplote, ga lahko vrnemo v omrežje in damo na razpolago drugim porabnikom. Na ta način prihranimo 160 ton CO2, kar ustreza letni porabi več kot 25 gospodinjstev.

Rekuperacija toplote v proizvodnji

Že vrsto let uporabljamo rekuperacijo toplote v naših prezračevalnih sistemih, ki so že v 95 % primerov opremljeni z ustreznimi sistemi. Poleg tega nenehno optimiziramo stopnjo izkoriščenosti odpadne toplote iz proizvodnje stisnjenega zraka. Tako prihranimo več kot 15.200 MWh energije. Skupaj gre za prihranek 2,26 milijonov m³ zemeljskega plina, kar ustreza porabi zemeljskega plina za ogrevanje 1614 enodružinskih hiš. Poleg tega vračamo dodatnih 430 MWh toplotne energije nazaj v omrežje daljinskega ogrevanja.

Zaprt krogotok cinka

Za izdelavo posameznih delov naših izdelkov uporabljamo cink. Postopek proizvodnje primarnega cinka je intenziven glede izpusta CO2 in energije, zato smo razvili krogotok, ki učinkovito izrablja vire: Cinkove odlitke, ki nastanejo pri postopku tlačnega litja, vračamo neposredno nazaj v stroje ali jih stalimo v naši lastni pretalilni peči. Iz tega ulivamo novo surovino in na ta način vračamo v proizvodni postopek v povprečju 85 % odpadnega materiala. Poleg varovanja virov ima interno recikliranje to prednost, da cinkovih odpadkov ni treba odvažati in je cink v krajšem času spet na voljo. Preostalega materiala – na leto pribl. 70 ton – zaradi onesnaženosti materiala žal ne moremo sami reciklirati. Te ostanke materiala predela naš partner za recikliranje in dobavitelj, ki z upoštevanjem najvišjih standardov varovanja okolja iz našega odpadnega cinka izdela visokokakovosten cink. Tudi naše surovine nabavljamo pri njemu. Tako v smislu trajnosti ustvarjamo notranji krogotok cinka in v sodelovanju z našim zunanjim partnerjem zaprt krogotok cinka.

Tudi to vas bo morda zanimalo

Trajnost

Desetletja zavzemanja za varovanje okolja

Gradnja in raba lokacij

Gradimo prostorsko varčno in v smislu trajnosti uporabljamo energijo iz obnovljivih virov.

Transport in mobilnost

Izdelke prevažamo z vlaki, za naše sodelavce uvajamo koncept mobilnosti

Trajnost

Desetletja zavzemanja za varovanje okolja

Gradnja in raba lokacij

Gradimo prostorsko varčno in v smislu trajnosti uporabljamo energijo iz obnovljivih virov.

Transport in mobilnost

Izdelke prevažamo z vlaki, za naše sodelavce uvajamo koncept mobilnosti