IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Okoljska in energetska politika

Ohranjanje naravnih življenjskih pogojev za prihodnje generacije je za nas izredno pomembna naloga in obenem spodbuda. Prepričani smo, da je trajnostno poslovanje mogoče le, če je obenem tudi gospodarno in ekološko. Zato se na vseh področjih v podjetju in zunaj njega v naši vrednostni verigi zavzemamo za aktivne okoljevarstvene ukrepe in varčevanje z energijo. V ta namen vlagamo v razvoj učinkovitejših postopkov in v tehnično infrastrukturo. S pametno zasnovo stavb in skladišč omejujemo porabo zemljišč.

Partnerji

Z našimi izdelki in storitvami želimo ustvariti dolgoročne vrednosti in koristi za naše partnerje, stranke in uporabnike pohištva. Pri tem resno sprejemamo našo odgovornost, da okoljske in energetske vidike upoštevamo v celotni vrednostni verigi in v okolici naših proizvodnih obratov. Skupaj z našimi partnerji želimo z osebno izmenjavo na enakovredni ravni prepoznati in uresničiti področja dejavnosti in ukrepe za nadaljnje varstvo okolja ter ohranjanje virov.

Inovacije

Želimo, da naše inovacije nastajajo z aktivno in osebno obravnavo potreb, ki jih imajo naše stranke. To velja tudi za naše izdelke, storitve in postopke, saj že pri razvoju naših izdelkov postavimo temelje za čim učinkovitejše upravljanje virov. Pri tem upoštevamo celotno življenjsko dobo naših izdelkov vse od nabave in dolge uporabe pa do čim celovitejšega recikliranja. Naš cilj je razvoj visokokakovostnih izdelkov z dolgo življenjsko dobo, s čimer aktivno prispevamo k varovanju našega okolja.

Stalne izboljšave

Žene nas strast, da obstoječe še izboljšamo in premikamo meje. To velja tudi za naš vpliv na okolje in rabo virov. Pri oblikovanju, nenehnemu izboljševanju in delovanju vseh naših postopkov pazimo na čim učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri in si prizadevamo, da bi bili naši vplivi na okolje čim manjši.

Zaposleni

Uspeh našega podjetja je v bistveni meri odvisen od prepoznavanja, zmogljivosti in pripravljenosti naših zaposlenih. Tudi pri doseganju naših okoljskih in energetskih ciljev lahko in mora vsak zaposleni posebej prispevati k ohranjanju virov in varstvu okolja, tako v obratu kot tudi na poti na delo. V duhu medsebojnega zaupanja in odprtega dialoga želimo naše okoljske in energetske cilje uresničiti z najboljšimi rezultati.

Našo okoljsko in energetsko politiko jemljemo kot nalogo in obveznost za stalno ocenjevanje in zmanjševanje vplivov na okolje, ki nastanejo zaradi obratovanja, ter rabe naravnih virov, kot so tla, zrak, energija in surovine. Na razpolago bomo dali informacije, finančna sredstva in druge vire, ki so potrebni za doseganje zastavljenih ciljev. Pri tem izpolnjujemo veljavne zakonske zahteve in svoje obveznosti. Zavzemamo se za odprt dialog z zunanjimi zainteresiranimi stranmi v zvezi z njihovimi utemeljenimi pozivi k varstvu okolja.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1