Blum_Containerstapler_Werk7

Transport in mobilnost

Transportni promet je po podatkih Evropske agencije za okoljez okoli 28 % drugi največji povzročitelj emisij CO2. Naša ekipa za transportno logistiko že vrsto let dela na tem, da dostavi naše izdelke z železnico, kar je ugodno za podnebje: Za dosego majhnega podnebnega odtisa tako prevažamo izdelke čim bolj učinkovito v več kot 125 držav.

Izdelke dostavljamo prek železnice po vsem svetu

Z lastnim priključkom na železniške tire v našem obratu 7 v Dornbirnu na terminal v Wolfurtu in z več koncepti železniških krožnih tekov v izogib transportu praznih kontejnerjev pridejo okovja do strank po vsem svetu tako, da se viri čim bolj varujejo.

Vsak teden premikamo v tesnem sodelovanju z Avstrijsko zvezno železnico 8 kompozicij vlakov med Dornbirnom in Wolfurtom. Tukaj gre letno za pribl. 5300 kontejnerjev izdelkov, ki se prevažajo po tirnicah, namesto po cestah. Samo ti ukrepi razbremenijo cestni promet za pribl. 7000 transportov na leto in prihranijo letno 138 ton emisij CO2.

Z vsemi ukrepi transportne logistike smo uspeli znižati emisije CO2 pri vseh transportih v Avstriji za 28 %; od tega železniški transport, ki prihrani 12.097 ton emisij CO2, prispeva polovico.

Polovica naših tovornjakov je CO2-nevtralnih

Približno polovico naših 13 tovornih vozil, ki vozijo do in od naših 8 obratov v Vorarlbergu ter prevažajo tako polizdelke kot tudi gotove izdelke, poganja bioplin iz Vorarlberga. Tako smo lahko v primerjavi z običajnimi dizelskimi tovornjaki zmanjšali delež sajastih delcev za več kot 90 % ter emisije dušikovih oksidov za 30 %. Poleg tega so tovornjaki na bioplin manj hrupni in motorji delujejo bolj mirno. Bioplin kupujemo od lokalnih partnerjev.

Koncept mobilnosti za naše sodelavce

Naše sodelavce spodbujamo, da se do obrata pripeljejo z vlakom, avtobusom, peš, s kolesom ali s prevozno skupnostjo namesto z lastnim avtomobilom. Naš cilj je, da delež okolju prijaznega prevoza do obrata v naslednjih letih povečamo s 40 % na pribl. 60 % in tako pozitivno prispevamo k boljšemu zdravju sodelavcev in zdravemu okolju. V ta namen nenehno analiziramo mobilnost naših sodelavcev in smo nenehno v stiku s prevoznimi podjetji v sosednjih občinah. Za notranji promet po obratih smo dali na razpolago lastna kolesa. Tretjina naših osebnih vozil pa je že električnih.

Trajnostna mobilnost zmanjšuje emisije, ki so škodljive za podnebje in zdravje, npr. toplogredni plini, trdni delci, hrup in mikroplastika. Poleg tega želimo razbremeniti promet in sosednje prebivalce oz. sprostiti ceste za tiste, ki jih potrebujejo. Da bi pospešili te spremembe, ponujamo paket trajnostnih ponudb: Našim zaposlenim krijemo strošek letnih vozovnic regionalnega prometnega združenja. Tako pospešujemo trajnostno mobilnost ne le na poti do obrata in nazaj, temveč tudi drugje. Vsi sodelavci se lahko čez celo leto v Vorarlbergu peljejo brezplačno z avtobusi in vlaki – do obrata in nazaj domov ter tudi v prostem času. S programom »S kolesom v službo« podjetje Blum poleg državne subvencije tudi prispeva sredstva za nakup novih koles.

Poleg tega lahko sodelavci, ki se trajnostno pripeljejo v službo, zbirajo eko-točke in jih pozneje lahko zamenjajo za trajnostne premije v obliki kuponov, ki jih lahko uporabijo pri regionalnih partnerjih. Ta sistem nagrajevanja dodatno prispeva k zvišanju motivacije. V zameno za ukrepe pospeševanja se naši sodelavci odpovedujejo pravici do parkirnega mesta pri obratu. Vsi ti ukrepi zahtevajo skupno strinjanje, ker samo na ta način lahko zmanjšamo število parkirnih mest na sodelavca.

Blum_Containerstapler_Werk7