IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informacije za končne potrošnike

električnih oz. elektronskih naprav na koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. V zvezi s tem se pozanimajte pri komunalni upravi. Električne in elektronske naprave Blum izpolnjujejo zahteve Direktive o OEEO 2012/19/EU.

Ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav omogoča ponovno uporabo, recikliranje oz. druge oblike predelave starih naprav. S tem pri odlaganju preprečite negativne vplive na okolje in zdravje zaradi morebitnih nevarnih snovi v napravah.

V večini primerov v skladu z Direktivo o OEEO ni potrebno odvreči cele naprave, ampak le del, ki je opremljen z električnimi komponentami. Pri tem upoštevajte navodila za razstavljanje. Za vračilo so vam v vaši bližini brezplačno na voljo zbirna mesta za električne in elektronske naprave.

Direktiva o OEEO 2012/19/EU

V skladu z Direktivo o OEEO je proizvajalec/uvoznik električnih komponent odgovoren tudi za njihovo odlaganje oz. registracijo. V podjetju Julius Blum to odgovornost prevzemamo. Uradne informacije za registracijo pri pristojnem organu v vaši državi so.

Registracijska številka OEEO: 35473-165/2018-3

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1