Blum_IMG1252

SERVO-DRIVE'i tõrkekõrvaldusjuhend

Tõrkekõrvaldusjuhend sisaldab juhiseid SERVO-DRIVE’i paigaldamisel või kasutamisel esineda võivade tõrgete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. Täiendavate küsimuste korral võta ühendust oma Blumi kontaktisikuga.

SERVO-DRIVE AVENTOSele

Tõrge Võimalik põhjus Põhjuse tuvastamine Põhjuse kõrvaldamine
SERVO-DRIVE’i toiteploki märgulamp ei põle Pistikupesas ei ole voolu, lülitiga pistikupesa on välja lülitatud või SERVO-DRIVE’i toiteplokk ei ole pistikupesaga ühendatud

Proovi mõnda muud elektriseadet (nt mobiiltelefoni laadija). Kui ka see ei toimi, puudub elektritoide.

Lülita lülitiga pistikupesa sisse, vaata üle kaitsmed, sh rikkevoolukaitse ning võta vajadusel ühendust elektrikuga.

SERVO-DRIVE’i toiteplokk on rikkis SERVO-DRIVE’i toiteplokk on rikkis, kui pistikupesas on vool ja see on sisse lülitatud, aga toiteploki märgulamp ei sütti. Asenda SERVO-DRIVE’i toiteplokk.
Üksik märgulamp AVENTOSe SERVO-DRIVE’il ei põle SERVO-DRIVE on rikkis SERVO-DRIVE on rikkis, kui kaabeldus on õigesti paigaldatud, aga avatud esipaneeli korral ei põle ükski märgulamp. Asenda SERVO-DRIVE.
OK-klahv AVENTOS topi SERVO-DRIVE’il põleb kogu aeg punaselt SERVO-DRIVE on rikkis SERVO-DRIVE on rikkis, kui avatud esipaneeli korral süttib OK-klahvil punane märgulamp. Asenda SERVO-DRIVE.
AVENTOSe SERVO-DRIVE ei reageeri avamiskäsklusele Vedruga Blumi distantspuhvrite asemel on paigaldatud jäigad distantspuhvrid või on vedruga distantspuhvrid muutunud jäigaks Distantspuhvrid on kas liiga jäigad või, kui neid ei saa sõrmega sisse vajutada, ei ole tegu Blumi vedrupuhvritega. Asenda jäigad distantspuhvrid Blumi vedrupuhvritega või vaheta liikumatuks muutunud Blumi vedrupuhvrid välja.
Vedruga Blumi distantspuhvrite arv on vale või nende paigalduskoht ebasobiv Vedruga Blumi distantspuhvrite paigalduskohad on ebaõiged, kui on kõrvale kaldutud kataloogis esitatud tükiarvust või planeerimisandmetest. Lase edasimüüja klienditeenindusel paigaldada Blumi vedrupuhvrid õigetesse kohtadesse.
Esipaneeli pilu ei ole õigesti seadistatud Esipaneeli pilu ei ole õigesti seadistatud, kui vähemalt üks vedruta Blumi distantspuhver on suletud esipaneeli korral sisse vajutatud või ei ole kokkupuutes kapiga. Lase edasimüüja klienditeenindusel esipaneeli pilu õigeks seada kas tõstemehhanismi seadistamise või Blumi vedrupuhvrite arvu muutmise teel. Seejärel käiivita kontrollkäit käsitsi lähtuvalt paigaldusjuhendist .
SERVO-DRIVE AVENTOSele ei reageeri avamis-/sulgemiskäsklustele kas üldse või aeg-ajalt SERVO-DRIVE’il on aktiveerunud kokkupõrke vältimise funktsioon SERVO-DRIVE’il on aktiveerunud kokkupõrke vältimise funktsioon, kui mõni muu samasse rühma kuuluv esipaneel on avatud. Sulge kõik esipaneelid käsitsi ja vajadusel vaata üle kokkupõrke vältimise funktsiooni seadistus.
SERVO-DRIVE lüliti ei ole SERVO-DRIVE mehhanismiga seostatud   Seosta kõik kapi SERVO-DRIVE lülitid SERVO-DRIVE mehhanismiga, nagu kirjeldatud paigaldusjuhendis .
SERVO-DRIVE lüliti patarei on valetpidi paigaldatud Kui SERVO-DRIVE lüliti punane märgulamp jääb põlema, on lüliti patarei paigaldatud valetpidi. Paigalda patarei õigetpidi.
SERVO-DRIVE lüliti patarei on tühi Kui SERVO-DRIVE lülitil ei sütti punane märgulamp, on lüliti patarei tühi. Asenda patarei.
SERVO-DRIVE AVENTOSele katkestab avamis- või sulgemistoimingu enneaegselt või on kuulda klõpsumist Esipaneel ei ole tasakaalus Esipaneel ei ole tasakaalus, kui sulgemisel on aeglustusteekond sama pikk nagu avamisel, kui esipaneeli käivitada käsitsi avanemisnurga keskkohas. Lase edasimüüja klienditeenindusel tõstemehhanismi seadistada. Seejärel tuleb kontrollkäit käivitada käsitsi, vajutades nuppu „Reset Motion“ või „Start“ ajal, mil esipaneel on avatud. Järgnevalt toimuvasse liikumisse ei tohi käsitsi sekkuda.
Kontrollkäit ei ole õigesti läbi viidud Kontrollkäit ei ole õigesti läbi viidud, kui hiljem on kas muudetud tõstemehhanismi seadistust või paigaldatud avanemisnurga piiraja või on kasutaja käsitsi sekkunud. Käivita kontrollkäit käsitsi, nagu kirjeldatud paigaldusjuhendis .
Esipaneel on põrkunud vastu kapis olevat eset   Eemalda takistus.

SERVO-DRIVE LEGRABOXile | MERIVOBOXile | TANDEMBOXile | MOVENTOle | TANDEMile

Tõrge Võimalik põhjus Põhjuse tuvastamine Põhjuse kõrvaldamine
SERVO-DRIVE’i toiteploki märgulamp ei põle Pistikupesas ei ole voolu, lülitiga pistikupesa on välja lülitatud või SERVO-DRIVE’i toiteplokk ei ole pistikupesaga ühendatud

Proovi mõnda muud elektriseadet (nt mobiiltelefoni laadija). Kui ka see ei toimi, puudub elektritoide.

Lülita lülitiga pistikupesa sisse, vaata üle kaitsmed, sh rikkevoolukaitse ning võta vajadusel ühendust elektrikuga.

SERVO-DRIVE’i toiteplokk on rikkis SERVO-DRIVE’i toiteplokk on rikkis, kui pistikupesas on vool ja see on sisse lülitatud, aga toiteploki märgulamp ei sütti. Asenda SERVO-DRIVE’i toiteplokk.
SERVO-DRIVE’i märgulambid LEGRABOXile | MERIVOBOXile | TANDEMBOXile | MOVENTOle | TANDEMile SERVO-DRIVE on rikkis SERVO-DRIVE on rikkis, kui juhtmestik on õigesti paigaldatud, aga avatud sahtli korral ei põle märgulamp. Asenda SERVO-DRIVE.
SERVO-DRIVE LEGRABOXile | MERIVOBOXile | TANDEMBOXile | MOVENTOle | TANDEMile ei reageeri avamiskäsklustele kas üldse või aeg-ajalt Vedruga Blumi distantspuhvrite asemel on paigaldatud jäigad distantspuhvrid või on vedruga distantspuhvrid muutunud jäigaks Distantspuhvrid on kas liiga jäigad või, kui neid ei saa sõrmega sisse vajutada, ei ole tegu Blumi vedrupuhvritega. Asenda jäigad distantspuhvrid Blumi vedrupuhvritega või vaheta liikumatuks muutunud Blumi vedrupuhvrid välja.
Vedruga Blumi distantspuhvrite arv on vale või nende paigalduskoht ebasobiv Blumi vedrupuhvrite paigalduskohad on ebaõiged, kui on kõrvale kaldutud kataloogisesitatud arvust või planeerimisteabest. Lase edasimüüja klienditeenindusel paigaldada Blumi vedrupuhvrid õigetesse kohtadesse.
Esipaneeli pilu ei ole õigesti seadistatud Esipaneeli pilu ei ole õigesti seadistatud, kui vähemalt üks vedruta Blumi distantspuhver on suletud esipaneeli korral sisse vajutatud või ei ole kokkupuutes kapiga. Lase edasimüüja klienditeenindusel sahtli seadistamise teel esipaneeli pilu õigeks sättida.
Esipaneel on painduv või ebastabiilne või sahtel on liiga lai Esipaneel on liialt painduv või ebastabiilne, kui esipaneeli pilu SERVO-DRIVE’i paigalduskõrgusel ei muutu üldse või muutub vaevumärgatavalt, kui vajutada erinevatele kohtadele esipaneelil. Võta ühendust edasimüüja klienditeenindusega.
SERVO-DRIVE’i tõukurhoob asetub sahtli tagapaneeli vastu ebaõiges asendis SERVO-DRIVE’i tõukurhoob asetub sahtli tagapaneeli vastu ebaõiges asendis, kui tõukurhoob põrkub vastu terastagaseina väljaulatuvat osa või SERVO-DRIVE’i kõrgus-/sügavussuunaline asend erineb kataloogis esitatud planeerimisandmetest. Lase kandurprofiili, kinnituskronsteini või SERVO-DRIVE’i asend edasimüüja klienditeenindusel õigeks seada.
Miski on kiilunud kapi tagaseina ja sahtli vahele   Eemalda takistus.
SERVO-DRIVE LEGRABOXile | MERIVOBOXile | TANDEMBOXile | MOVENTOle | TANDEMile avaneb ise, ilma puudutuseta Kandurprofiil või kinnituskronstein logiseb Kandurprofiil või kinnituskronstein logiseb, kui seda saab kästsi edasi-tagasi liigutada. Lase kandurprofiil või kinnituskronstein edasimüüja klienditeenindusel korralikult kinnitada.
Käivituskaitse on valesti seadistatud Käivituskaitse on valesti seadistatud, kui sidekaabel (kaabel kandurprofiili seesmises soones) on puudu või olekulüliti (MODE) on asendis MULTIPLE. Lase edasimüüja klienditeenindusel paigaldada sidekaabel kandurprofiili seesmisse soonde ja säti olekulüliti (MODE) asendisse SINGLE.
Avanemisnurk on liiga väike Avamisjõud on valesti seadistatud Avamisjõud on valesti seadistatud, kui jõulüliti (POWER) on suure nimipikkusega või raskelt koormatud sahtli puhul asendis HALF. Säti jõulüliti (POWER) asendisse FULL.
Hoovapikendus on puudu   Paigalda hoovapikendus SERVO-DRIVE’i tõukurhoovale kooskõlas kataloogisesitatud planeerimisandmetega.
Rullikusüsteem liigub raskelt Rullikusüsteem liigub raskelt, kui käsitsi avamisel või sulgemisel on selgesti tajuda, et selleks on vaja jõudu. Puhasta rullikusüsteem või lase see edasimüüja klienditeenindusel välja vahetada.

SERVO-DRIVE flex

Tõrge Võimalik põhjus Põhjuse tuvastamine Põhjuse kõrvaldamine
Toiteploki märgulamp ei põle Pistikupesas ei ole voolu, lülitiga pistikupesa on välja lülitatud või SERVO-DRIVE’i toiteplokk ei ole pistikupesaga ühendatud

Proovi mõnda muud elektriseadet (nt mobiiltelefoni laadija). Kui ka see ei toimi, puudub elektritoide.
Lülita lülitiga pistikupesa sisse, vaata üle kaitsmed, sh rikkevoolukaitse ning võta vajadusel ühendust elektrikuga.

SERVO-DRIVE’i toiteplokk on rikkis SERVO-DRIVE’i toiteplokk on rikkis, kui pistikupesas on vool ja see on sisse lülitatud, aga toiteploki märgulamp ei sütti. Asenda SERVO-DRIVE’i toiteplokk.
SERVO-DRIVE flexi märgulamp ei põle SERVO-DRIVE flex on rikkis SERVO-DRIVE flex on rikkis, kui juhtmestik on õigesti paigaldatud, aga avatud esipaneeli korral ei põle märgulamp. Asenda SERVO-DRIVE flex.
SERVO-DRIVE flex ei reageeri avamiskäsklusele, lähtestamiskäsklusele või kontrollkäidu alustamise käsklusele kas üldse või aeg-ajalt Kodumasinalt ei ole eemaldatud transporditarvikuid   Eemalda kodumasinalt transporditarvikud, järgides kodumasinaga kaasasolevaid juhiseid.
Vedruga Blumi distantspuhvrite asemel on paigaldatud jäigad distantspuhvrid või on vedruga distantspuhvrid muutunud jäigaks Distantspuhvrid on kas liiga jäigad või, kui neid ei saa sõrmega sisse vajutada, ei ole tegu Blumi vedrupuhvritega. Asenda jäigad distantspuhvrid Blumi vedrupuhvritega või vaheta liikumatuks muutunud Blumi vedrupuhvrid välja.
Vedruga Blumi distantspuhvrite arv on vale või nende paigalduskoht ebasobiv Blumi vedrupuhvrite paigalduskohad on ebaõiged, kui on kõrvale kaldutud kataloogis esitatud arvust või planeerimisteabest. Lase edasimüüja klienditeenindusel paigaldada Blumi vedrupuhvrid õigetesse kohtadesse.
Esipaneeli pilu ei ole õigesti seadistatud Esipaneeli pilu ei ole õigesti seadistatud, kui vähemalt üks vedruta Blumi distantspuhver on suletud esipaneeli korral sisse vajutatud või ei ole kokkupuutes kapiga. Lase edasimüüja klienditeenindusel esipaneeli pilu õigeks seada.
SERVO-DRIVE flexi varras ei ole esipaneeli suhtes õiges asendis SERVO-DRIVE flexi varras ei ole esipaneeli suhtes õiges asendis, kui esipaneeli käsitsi sulgedes ei suruta seda piisavalt sisse. Lase SERVO-DRIVE flexi sügavusasendit seadistada kooskõlas kataloogis esitatud planeerimisandmetega või lase edasimüüja klienditeenindusel esipaneeli seadistada. Seejärel käivita kontrollkäit käsitsi, nagu kirjeldatud paigaldusjuhendis .
Esipaneel on liiga painduv või ebastabiilne, tihend liiga kõva või on paigaldatud liiga palju vedruga Blumi distantspuhvreid Kui SERVO-DRIVE flexi paigalduskõrgusel ei muutu esipaneeli pilu üldse või muutub vaevumärgatavalt, kui vajutada erinevatele kohtadele esipaneelil, on esipaneel on liiga painduv või ebastabiilne, tihend liiga kõva või on paigaldatud liiga palju vedruga Blumi distantspuhvreid. Lase edasimüüja klienditeenindusel paigaldada SERVO-DRIVE’i lüliti ja ühendada see SERVO-DRIVE flexiga.
Varras hõõrub esipaneeli puurava vastu Varras hõõrub esipaneeli puurava vastu, kui hõõrdumine on varda käsitsi liigutamisel teel esipaneeli avades selgesti tajutav. Lase edasimüüja klienditeenindusel teha SERVO-DRIVE flexi varda puurava esipaneelil teha õigesse kohta kooskõlas kataloogis esitatud planeerimisandmetega. Seejärel käivita kontrollkäit käsitsi, nagu kirjeldatud paigaldusjuhendis .
Külmkapis on alarõhk liiga suur Külmkapis on alarõhk liiga suur, kui seda ei saa pärast pikemat avatuna hoidmist (nt toiduasjade sissepanekut või külmiku puhastamist) ja seejärel sulgemist kohe uuesti kergelt avada. Oota kuni 20 sekundit, et alarõhk ise väheneks.
Avanemisnurk on liiga väike Kontrollkäit ei ole õigesti läbi viidud Kontrollkäit ei ole õigesti läbi viidud, kui külmik ei olnud sel ajal külm või kasutaja sekkus käsitsi. Käivita SERVO-DRIVE flexi kontrollkäit käsitsi, nagu kirjeldatud paigaldusjuhendis.
Uks ei sulgu Haakeplaati ei ole esipaneelile paigaldatud või on see vales asendis Haakeplaat on esipaneelile valesti paigaldatud, kui varras ei puuduta selle keskkohta. Lase edasimüüja klienditeenindusel paigaldada haakeplaat või see õigesse kohta ümber paigutada.
Esipaneel on põrkunud vastu külmkapis või nõudepesumasinas olevat eset   Eemalda takistus.
SERVO-DRIVE flex logiseb SERVO-DRIVE flex logiseb, kui külgkinnitusplaat ei ole korralikult kinni kruvitud või kui täiendav esipaneelikruvi puudub või on paigaldatud valele küljele. Lase edasimüüja klienditeenindusel SERVO-DRIVE flex õigesti paigaldada kooskõlas kataloogis esitatud planeerimisandmetega. Seejärel käivita kontrollkäit käsitsi, nagu kirjeldatud paigaldusjuhendis .
Nõudepesumasina lukustusmehhanism käib raskelt   See ei ole SERVO-DRIVE flexi viga.
Blum_IMG1252