Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

SERVO-DRIVE AVENTOSele

Märkused masinadirektiivi kohta

Euroopa Liidu masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Kodus kasutatavale mööblile, millesse on paigaldatud SERVO-DRIVE AVENTOSe jaoks, ei kehti masinadirektiivi 2006/42/EÜ sätted.

Masinadirektiivi kohaldatakse kõigile kontoris ja tööalaselt kasutatavatele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) + Šveitsis + Türgis turustatavatele masinatele.

Muude riikide standardite ja/või suuniste täitmist tõendab TÜV sertifikaat.

Mida teha juhul, kui kohaldub masinadirektiiv?

Mööblitootjana pead

  • teostama mööbli riskianalüüsi

  • koostama ja esitama tehnilised dokumendid

  • täitma ja allkirjastama vastavusdeklaratsiooni

  • paigaldama mööblile CE-vastavusmärgise (täitma ja kinnitama andmesildi)

  • edastama oma klientidele nende emakeeles kasutusjuhendi ja vastavusdeklaratsiooni koopia.Asia
Europe
Oceania

Jaga lehekülge


Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1