collage_machinedirective

SERVO-DRIVE AVENTOSele

Märkused masinadirektiivi kohta

Euroopa Liidu masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Kodus kasutatavale mööblile, millesse on paigaldatud SERVO-DRIVE AVENTOSe jaoks, ei kehti masinadirektiivi 2006/42/EÜ sätted.

Masinadirektiivi kohaldatakse kõigile kontoris ja tööalaselt kasutatavatele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) + Šveitsis + Türgis turustatavatele masinatele.

Muude riikide standardite ja/või suuniste täitmist tõendab TÜV sertifikaat.

collage_machinedirective