Pylon

Höchst, Austria | juuli 2021

Blumi käive ulatus aasta lõpuks 2376,75 miljoni euroni

Vorarlbergis paikneva furnituuritootja käive kasvas 24,7%

Austrias, Höchstis asuva pereettevõtte käive ulatus 30. juunil 2021 lõppenud 2020./2021. majandusaastal 2376,75 miljoni euroni. Seda on 470 miljoni euro võrra rohkem kui eelnenud aastal. Furnituuritootja suutis sellise hea tulemuse saavutada tänu tugevale nõudluse tippkvaliteediga köökide ja muu mööbli järele, tingituna klientide soovist oma kodu kohendada. Samas avaldas tarneahelatele tõsist survet toorainepuudus, eeskätt terase osas.

 

Ajavahemikul 1. juuli 2020 kuni 30. juuni 2021 ulatus Blumi kontserni käive 2376,75 miljoni euroni. Seda on 470 miljoni euro ehk 24,7% võrra rohkem kui eelnenud aastal. Ennenägematul viisil kasvanud nõudlus mööbli järele, mis oli tingitud COVID-19 pandeemiast, suurendas Vorarlbergis paikneva furnituuritootja käivet tavapärasest rohkem. „Kriisi tõttu on inimesed üle maailma hakanud rohkem tähelepanu pöörama oma kodudele. Samal ajal toimus muutus eratarbimises – tavapärase vabaajaveetmise asemel investeeriti kodu parendamisse, näiteks kööki ja mööblisse,“ selgitas Blumi tegevdirektor Philipp Blum.

Muutused rahvusvahelistel turgudel

Kuigi mööblikauplused pidid oma uksed piirangute tõttu pikaks ajaks sulgema, suurenes nõudlus mööbli ja sisustuskaupade järele hüppeliselt kõikjal maailmas. Lääne-Euroopas oli märgata tugevat kasvu, eeskätt Itaalias, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis ja Saksamaal. Samuti suurenes nõudlus märgatavalt Ida-Euroopas, näiteks Poolas, Venemaal, Tšehhis ja Türgis. Äri läks hästi ka Põhja-Ameerikas. Samuti tõusid müüginumbrid Aasias ja Okeaanias, kusjuures taas kord andis tugeva panuse Hiina. Lisaks oli eelnenud aasta Blumi jaoks positiivne nii Aafrikas, Lõuna-Ameerikas kui ka Lähis-Idas. Furnituurispetsialist tarnib oma tooteid klientidele enam kui 120 riigis. Blum Indoneesia asutamisega 2021. aasta kevadel on ettevõttel nüüd ühtekokku 33 tütarettevõtet ja esindust üle maailma. Philipp Blum on veendunud, et ettevõtte rahvusvaheline haare ning klientidele lähedal paiknevad kohalikud esindused ja müügiorganisatsioonid olid pandeemia ajal väga olulisel kohal. Blumi käibe jaotus piirkonniti oli samasugune nagu eelnenud aastal. „Enamik meie käibest ehk 44% tekib endiselt meie koduturul Euroopa Liidus,“ märkis Philipp Blum. 13%-ga on Ameerika Ühendriigid ettevõtte suurim üksikturg; ülejäänud sihtturud moodustavad 43% kogukäibest.

Töötajad on võtmetegur edu saavutamisel

„Meil on hea meel nõudluse üle köökide, mööbli ja seeläbi Blumi toodete järele, kuid sellega kaasnevad suured väljakutsed, eriti tootmise vallas,“ selgitab tegevdirektor Martin Blum. Toodete kindel ja õigeaegne tarnimine klientidele on Vorarlbergis asuva, pika ajalooga ettevõtte jaoks esmatähtis. „Võlgneme tänusõnad oma töötajatele. Tänu nende pühendumusele ja paindlikkusele oleme suutnud sellel erakordsel aastal hakkama saada,“ rõhutab Martin Blum. Aasta lõpu seisuga andis Blum tööd 8778 inimesele üle maailma, kellest 6551 töötasid Vorarlbergis. Möödunud aastal värvati Vorarlbergis 371 uut töötajat ning 429 üle maailma. Blum pöörab jätkuvalt suurt tähelepanu oma praktikaprogrammile, mille raames koolitatakse noortest spetsialiste. Eesmärk on leevendada oskustöötajate puudust ja olla tulevikuks hästi valmistunud. 1. septembril alustab Vorarlbergis oma kutseõpet 93 Blumi uut praktikanti, lisaks alustab Blum USAs kaheksa uut ja Blum Poolas kaks uut praktikanti.

Jätkuvad investeeringud Vorarlbergis ja esindustes üle maailma

Möödunud majandusaastal ulatusid ülemaailmsed investeeringud 256 miljoni euroni, millest 176 miljonit moodustasid investeeringud Vorarlbergis. Hoolimata keerulisest ajast investeerib Blum järjepidevalt hoonete, masinapargi ja rajatiste laiendamisse. „Tänu pikaajalisele planeerimisele suutsime optimaalselt reageerida ootamatult suurele nõudluse kasvule,“ ütles Martin Blum. Bregenzis asuva tehase nr 4 juurdeehitus võetakse kasutusse suvel. Gaissaus asuva tehase nr 6 juures on juba alanud tootmishoonete ja kõrgriiulitega laohoone laiendustööd. Projekt peaks valmima 2023. aasta keskpaigaks. „See on selgeks märgiks meie pikaajalistest plaanidest seoses tootmishoonete rajamisega Vorarlbergis,“ märkis Martin Blum. Blumi kontserni investeeringud esindustesse üle maailma tugevdavad ettevõtte rahvusvahelist haaret kooskõlas jätkusuutliku kasvu strateegiaga. Poola tehase laiendus kulgeb plaanipäraselt ning peaks valmima 2023. aasta sügiseks. Hiina tootmisrajatis peaks valmima 2022. aasta alguses. „Turg kasvab kiiresti. Otsustasime rajada kohapealsed tootmisvõimalused, et rahuldada Hiina turu vajadusi. Nii saame olla paindlikumad, oma klientidele lähemal ja lühendada vahemaid,“ selgitas tegevdirektor.

Tugeva nõudluse mõju

Suur nõudlus köögi- ja mööblitööstuses, samuti muudes tööstusharudes, on tinginud toorainete, nagu teras, puudujäägi. „Kahjuks peavad kliendid ka meie tooteid kauem ootama,“ rääkis Martin Blum ja lisas: „Ainult mõningate tarneaegade ümbermängimise teel oleme suutnud rahuldada kiirelt kasvavat nõudlust.“ Terase hind on peaaegu kahekordistunud ning plastik, pakendid, tsink ja alumiinium on samuti läbi teinud ülisuure hinnatõusu. Näeme samasugust olukorda transpordi vallas. Kogu rahvusvaheline tarneahel on surve all. Mõningatel juhtudel on maismaa- ja meretranspordi hinnad kerkinud suures ulatuses. „Praegune olukord on äärmiselt keerukas, kuid oleme suutnud saavutada teatava stabiilsuse tänu meie pikaajalisele koostööle oma tarnijatega,“ kinnitab Martin Blum.

Innovatsioon tagab meie edu ka tulevikus

Olgugi, et eelmine majandusaasta oli tormiline, on Blum kindlalt veendunud, et toodete ja teenuste pidev edasiarendamine tagab ettevõtte edu ka tulevikus. Pereettevõte rakendas digitehnoloogiaid, et korraldada Blum CONNECTS – hübriidsündmus, mis tähistas rahvusvahelist teedrajavat messi Interzum. Furnituuritootja esitles oma uusi tooteid klientidele üle maailma, kasutades selleks kombinatsiooni kohalike turustusorganisatsioonide juures peetud sündmustest ja virtuaalsest elamusest. Esimesed kliendid juba kasutavat REVEGOt ehk peitsiinisüsteemi, mis on mõeldud ruumiosade eraldamiseks suurte uste abil. See pakub isikupäraseid disainilahendusi nii väikestele kui ka suurtele ruumidele. Minimalistlikku disaini on lihtne realiseerida furnituurilahenduse AVENTOS HKi abil, mis on vaevunähtav ka siis, kui seinakapp on avatud. Samuti on Blum kaasa läinud tumedate ja metalsete pinnaviimistluste trendiga. „Soovime võimaldada oma klientidel disainiideid ellu viia ning aidata neil rahuldada nõudlust isikupärasemate köökide ja mööbli järele, pakkudes selleks sobivaid furnituurilahendusi,“ selgitas Philipp Blum.

Vaadates eesseisvale majandusaastale

Tegevdirektorid usuvad, et rahvusvahelised tarneahelad ja toorainete pakkumine jäävad mõneks ajaks tõsise surve alla. „Loodame, et tänu vaktsineeritute suurele osakaalule suudame edasisi piiranguid vältida,“ ütles Philipp Blum. Siiski ei ole selge, kui kaua kestavad kodu parendamise trend ja sellega kaasnev muutus eratarbimises. Kui Philipp Blumi arvates on üks asi kindel: „Oleme ettevõttena omandanud viimase pooleteise aasta jooksul hindamatuid kogemusi. Digitehnoloogiad pakuvad palju võimalusi, kuid samas need on meile näidanud, et näost näkku vestluseid ja mõttevahetusi ei saa asendada.“ Ettevõttele tervikuna on väga tähtis olla ka edaspidi usaldusväärne partner oma klientidele kõikjal maailmas.

 

 

Philipp Blum, tegevdirektor

Martin Blum, tegevdirektor

Tehas nr 2 Höchstis, Blumi kontserni peakontor

Kontaktandmed

Julius Blum GmbH

Werk 2

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

AUSTRIA

Allalaadimiseks
Pylon Pressiteate allalaadimine ZIP | 10 MB