collage_machinedirective

SERVO-DRIVE

Henvisning til maskindirektiv

Maskindirektiv 2006/42/EG

SERVO-DRIVE motor til åbning / lukning af låger, klaplåger og udtræk er underlagt det europæiske maskindirektivs bestemmelser 2006/42/EG.

I henhold til manualen til maskindirektivet (udgave 2.2) illustrerer Blum en komplet maskine.

Hvis SERVO-DRIVE motorer indbygges i møbler efter de aktuelle Blum forskrifter (Blum katalog, betjenings- og monteringsvejledning, opfyldes alle krav i maskindirektivet, som er omfattet af Blum konformitetserklæring.

Hvis møblerne afviger fra Blum-specifikationerne, skal konformiteten bekræftes af distributøren af møblerne.

 

collage_machinedirective