Blum_EASYSTICK_VAB0578

EASYSTICK

Zjednodušte si práci – dokonce už při samotném dovybavení MINIPRESS!

Upgrade MINIPRESS novým systémem dorazů EASYSTICK je snadný jako hračka: pro výměnu jednotlivých komponentů a jejich instalaci na stroj stačí jen několik úkonů. Seřízení pak následuje stiskem tlačítka.

Registrace EASYSTICK

Registraci EASYSTICK provedete na adrese www.blum.com/​easystickreg. Registrace je nutná, aby bylo možné zajistit neustálé updates dat výrobků a funkcí EASYSTICK.

Registrujte nyní

Montáž

Výměna pravítka

Stávající pravítko k MINIPRESS PRO či MINIPRESS P jednoduše odšroubujte a nahraďte jej novým pravítkem EASYSTICK.

Montáž řízení

Tuto řídicí jednotku, počítač, vybavený speciálním držákem displeje, našroubujte přímo na stroj. Následně je nutné počítač ještě připojit k elektrické síti.

Samostatné seřízení pravítka

Propojte pravítko s počítačem s pomocí k tomu určeného kabelu. Zvolíte-li příkaz „Kalibrovat“, dojde ihned k automatickému seřízení pravítka.Asia
Europe
Oceania

Sdílet stránku


Blum_EASYSTICK_VAB0578