IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informaţii pentru consumatorul final

Aparatele electrice şi electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viaţă. Trebuie să vă interesaţi în acest sens la administraţia dvs. locală. Aparatele electrice, resp. electronice Blum îndeplinesc cerinţele Directivei 2012/19/UE - Directiva WEEE.

Prin colectarea separată a aparatelor electrice şi electronice se facilitează refolosirea și reciclarea materialelor, resp. alte forme de reciclare de la aparate vechi. Efectele negative asupra mediului şi sănătății cauzate de substanțele periculoase posibil conţinute în aparate trebuie evitate în acest caz prin eliminarea ecologică.

În cele mai multe cazuri, nu trebuie eliminat ecologic întregul aparat conform Directivei WEEE, ci numai partea care este echipată cu componente electrice. Pentru aceasta, vă rugăm să respectaţi instrucţiunea de demontare. Pentru returnare, aveţi la dispoziţie în apropierea dvs. puncte de colectare pentru aparate electrice şi electronice.

Directiva WEEE 2012/19/UE

Prin Directiva WEEE, producătorul/importatorul de componente electrice este responsabil şi pentru eliminarea acestora, resp. este obligat să se înregistreze. Noi, compania Julius Blum, îndeplinim această responsabilitate. Informaţiile de înregistrare oficiale de la autoritatea competentă din ţara dumneavoastră sunt.

Numărul de înregistrare WEEE: RO-2018-11-EEE-3160-I

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1