IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Politica de mediu și politica energetică

Menținerea resursele naturale pentru generațiile viitoare este pentru noi o preocupare importantă și în același timp un stimulent important. Suntem convinși că economia sustenabilă este posibilă numai printr-un echilibru economic și ecologic. De aceea ne concentrăm în toate domeniile companiei și în afară de acestea, în lanțul nostru de valori, pe măsuri active de protecție a mediului și economii de energie. În acest scop facem investițiile necesare în procese mai eficiente și în infrastructura tehnică. Cu concepte inteligente pentru clădiri și depozite, ne limităm consumul de teren și de pământ.

Parteneri

Cu ajutorul produselor și serviciilor noastre, dorim să creăm valori și avantaje pe termen lung pentru partenerii și clienții noștri, precum și pentru utilizatorii de mobilă. Luăm în serios răspunderea pe care o avem de a avea mereu o privire de ansamblu asupra aspectelor legate de mediu și energie pe tot parcursul lanțului valoric și în mediul locațiilor noastre. Împreună cu partenerii noștri dorim ca, în schimburi personale, de la egal la egal, să identificăm și să implementăm domenii de acțiune și măsuri pentru protecția în continuare a mediului și protejarea resurselor.

Inovație

Dorim ca inovațiile noastre să ia naștere prin discutarea activă și personală a necesităților clienților noștri. Acest lucru este valabil în aceeași măsuri pentru produsele, serviciile și procesele noastre. Deja de la elaborarea produselor noastre punem baza pentru o gestionare cât mai eficientă a resurselor. În acest scop analizăm întregul ciclu de viață al produselor noastre, începând de la achiziție, trecând printr-o perioadă îndelungată de utilizare și până la o reciclare cât mai completă. Cu scopul dezvoltării de produse de calitate superioară și mai ales longevive, contribuim activ la protejarea mediului nostru înconjurător.

Îmbunătăţire continuă

Ceea ce ne stimulează este pasiunea de a ne îmbunătăți continuu și de a ne pune la îndoială limitele. Acest lucru este valabil și pentru influențele noastre asupra mediului, precum și pentru utilizarea resurselor. La configurarea, îmbunătățirea continuă și derularea tuturor proceselor noastre acordăm o atenție deosebită unei gestionări cât mai eficiente a resurselor naturale și încercăm să reducem cât mai mult efectele asupra mediului.

Angajaţi

Succesul companiei noastre este determinat în mod esențial prin identificarea și implicarea angajaților noștri. La atingerea obiectivelor noastre privind mediul și energia, fiecare angajat poate și trebuie să își aducă contribuția individuală la protejarea resurselor și la protejarea mediului, atât în companie cât și pe drumul către muncă. Într-un climat de încredere reciprocă și de dialog reciproc dorim să ne atingem împreună cât mai bine obiectivele cu privire la mediu și energie.​

Considerăm politica noastră de mediu și energetică ca fiind o sarcină și o obligație pentru evaluarea și reducerea continuă a influențelor condiționate operațional asupra mediului și a consumului de resurse naturale, precum sol, aer, energie și materii prime. Vom pune la dispoziție informațiile, mijloacele financiare și alte resurse necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite. În acest scop îndeplinim cerințele legale în vigoare precum și obligațiile pe care ni le-am asumat. Ne preocupă un dialog deschis cu părțile interesate din exterior cu privire la cerințele întemeiate ale acestora cu privire la protecția mediului.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1