Menţinerea resurselor naturale pentru generaţiile viitoare este pentru noi o preocupare majoră şi, în acelaşi timp, un stimulent important. Suntem convinşi că economia sustenabilă este posibilă numai datorită unui echilibru economic şi ecologic. De aceea, ne concentrăm în toate domeniile companiei şi în afara acestora, în lanţul nostru de valori, pe măsuri active de protecţie a mediului şi pe folosirea inteligentă a energiei. În acest scop, facem investiţiile necesare în procese mai eficiente şi în infrastructura tehnică. Cu concepte inteligente pentru clădiri şi depozite, limităm modul de utilizare a terenului.

Parteneri

Cu ajutorul produselor şi serviciilor noastre, dorim să creăm valoare şi avantaje pe termen lung pentru partenerii şi clienţii noştri, precum şi pentru utilizatorii de mobilier. Suntem responsabili în privinţa aspectelor legate de mediu şi energie, pe tot parcursul lanţului de valori şi în jurul locaţiilor noastre. Împreună cu partenerii noştri dorim ca, prin schimburi reciproce, de la egal la egal, să identificăm şi să implementăm domenii de acţiune şi măsuri pentru protecţia, în continuare, a mediului şi conservarea resurselor.

Inovaţie

Dorim ca inovaţiile noastre să ia naştere în urma discuţiilor active şi personale privind necesităţile clienţilor noştri. Acest lucru este valabil în aceeaşi măsură pentru produsele, serviciile şi procesele noastre. Încă din faza de elaborare a produselor noastre punem accentul pe o gestionare cât mai eficientă a resurselor. În acest scop, analizăm întregul ciclu de viaţă al produselor noastre, începând de la achiziţie, trecând printr-o perioadă îndelungată de utilizare şi până la o reciclare cât mai completă. Cu scopul dezvoltării de produse de calitate superioară şi cu o durată mare de viaţă, contribuim activ la protejarea mediului înconjurător.

Îmbunătăţire continuă

Ceea ce ne stimulează este pasiunea de a ne îmbunătăţi continuu şi de a ne depăşi limitele. Acest lucru este valabil şi pentru influenţele noastre asupra mediului, precum şi pentru utilizarea resurselor. La configurarea, îmbunătăţirea continuă şi derularea tuturor proceselor noastre acordăm o atenţie deosebită unei gestionări cât mai eficiente a resurselor naturale şi încercăm să reducem cât mai mult efectele asupra mediului.

Angajaţi

Succesul companiei noastre este determinat în mod esenţial prin identificarea şi implicarea angajaţilor noştri. Pentru atingerea obiectivelor noastre privind mediul şi energia, fiecare angajat poate şi trebuie să îşi aducă contribuţia individuală la conservarea resurselor şi la protejarea mediului, atât în companie, cât şi pe drumul către muncă. Într-un climat de încredere reciprocă şi dialog deschis, dorim să atingem împreună obiectivele cu privire la mediu şi energie.

Vedem politica noastră de mediu și energie ca un mandat și o obligație de a evalua și reduce continuu impactul operațional asupra mediului și consumul de resurse naturale, cum ar fi solul, aerul, energia și materiile prime. Vom furniza informațiile, mijloacele financiare și alte resurse necesare atingerii obiectivelor stabilite. Făcând acest lucru, îndeplinim cerințele și obligațiile legale aplicabile care sunt obligatorii pentru noi. Ne preocupă un dialog deschis cu părţile interesate, din afara companiei, pe tema cerinţelor întemeiate ale acestora cu privire la protecţia mediului.

Ar putea să vă intereseze şi următoarele

Construcţia şi utilizarea locaţiilor

Construim în ideea economisirii de spațiu și ne bazăm pe energia regenerabilă în ceea ce privește sustenabilitatea.

Transport şi mobilitate

Produse pe bandă, concept de mobilitate pentru angajaţi

Utilizarea resurselor

Acordăm atenţie unei gestionări eficiente a resurselor şi reducem pe cât posibil impactul asupra mediului.

Construcţia şi utilizarea locaţiilor

Construim în ideea economisirii de spațiu și ne bazăm pe energia regenerabilă în ceea ce privește sustenabilitatea.

Transport şi mobilitate

Produse pe bandă, concept de mobilitate pentru angajaţi

Utilizarea resurselor

Acordăm atenţie unei gestionări eficiente a resurselor şi reducem pe cât posibil impactul asupra mediului.