IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Informaţii pentru consumatorul final

Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viaţă. Trebuie să vă interesaţi în acest sens la administraţia dvs. locală. Bateriile utilizate în cadrul produselor Blum îndeplinesc cerinţele Directivei 2006/66/CE - Directiva cu privire la baterii.

Prin colectarea separată a bateriilor se facilitează reciclarea materialelor, resp. alte forme de reciclare pentru baterii. Efectele negative asupra mediului şi sănătății cauzate de substanțele periculoase posibil conţinute în aparate trebuie evitate în acest caz prin eliminarea ecologică. Pentru demontaj, vă rugăm să respectaţi instrucţiunea de demontare. Pentru returnare, aveţi la dispoziţie în apropierea dvs. puncte de colectare pentru baterii.

Evitaţi în cadrul eliminării ecologice a bateriilor o scurt-circuitare a suprafeţelor de contact.

Directiva CE cu privire la baterii 2006/66/CE

Prin Directiva privind bateriile, producătorul / importatorul bateriilor este responsabil pentru eliminarea acestora şi înregistrarea acesteia. Noi, compania Julius Blum, îndeplinim această responsabilitate. Informaţiile de înregistrare oficiale de la autoritatea competentă din ţara dumneavoastră sunt.

Numărul de înregistrare pentru eliminarea bateriilor: RO-2018-11-B&A-1166

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1