SERVO-DRIVE AVENTOS

Viegla montāža

SERVO-DRIVE AVENTOS ir vien daži komponenti, un to montāža ir viegla. Vienīgā prasība ir līdzsvarota fasāde. Komponentu montāža noris praktiski bez instrumentiem.

Montāža un regulēšana

Montāža bez instrumentiem

Devēja modulis bez instrumentu palīdzības ir piestiprināts pie kreisā pacelšanas mehānisma.

Bezvadu slēdža uzstādīšana

Slēdzis, ko izmanto fasādes aizvēršanai, ir piestiprināts korpusa sānā, kur to iespējams viegli aizsniegt. Tas tiek iespiests tam paredzētajā vietā. Jums nepieciešams vien veikt urbumu.

Viegli iedarbināt

SERVO-DRIVE AVENTOS var viegli uzstādīt un iedarbināt, pateicoties skaidri definētiem funkciju slēdžiem.

Montāžas video

SERVO-DRIVE AVENTOS

Šajā video demonstrēta AVENTOS ar SERVO-DRIVE montāža un lietošanas uzsākšana.

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top – devēja moduļa montāža

Šajā video parādīta SERVO-DRIVE AVENTOS HK top devēja moduļa montāža

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top – darba sākšana

Šajā video parādīta SERVO-DRIVE AVENTOS HK top devēja moduļa darba sākšana.

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top – darba sākšana ar kļūdu noteikšanu

Šajā video parādīta SERVO-DRIVE AVENTOS HK top darba sākšana, ieskaitot kļūdu noteikšanu.

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top – dekoratīvās uzlikas

Šajā video parādīta SERVO-DRIVE AVENTOS HK top dekoratīvo uzliku montāža.

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top – devēja moduļa montāža (īsā versija)

Šajā video parādīta SERVO-DRIVE AVENTOS HK top devēja moduļa montāžas īsā versija.

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top – sadursme

Šajā video parādīts, kā izmanto SERVO-DRIVE AVENTOS HK top, lai izvairītos no sadursmēm starp divu korpusu fasādēm, kas uzstādītas ap stūri.

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top – sinhronizēšana

Šajā video parādīta divu SERVO-DRIVE AVENTOS HK top devēja moduļu savstarpēja sinhronizēšana, piemēram, lai vairākiem korpusiem uzstādītu vienu vienlaidus fasādi.

SERVO-DRIVE AVENTOS HK top

Šajā video parādītas atsevišķas secīgas SERVO-DRIVE AVENTOS HK top montāžas darbības, darba sākšana, ieskaitot kļūdu noteikšanu, sinhronizēšanu un sadursmes novēršanu.

SERVO-DRIVE AVENTOS – informācija par iestatīšanu

Šajā video parādītas pēdējās darbības, kas veicamas (informācija par iestatīšanu), lai sāktu lietot SERVO-DRIVE AVENTOS.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Vai jums rodas grūtības, uzstādot un lietojot SERVO-DRIVE? Ja tā ir, šeit atradīsiet iespējamos cēloņus un problēmu risinājumus.

Uz problēmu novēršanas rokasgrāmatu

Montāžas iekārtas

Blum piedāvā plašu urbšanas un furnitūras iestrādāšanas iekārtu, montāžas iekārtu un šablonu klāstu, lai nodrošinātu precīzu un vienkāršu Blum izstrādājumu montāžu. Lai kustība būtu ideāla, montāžai jābūt precīzai.

 Doties uz montāžas iekārtu izvēli

 Atvērt katalogu

KLA0366_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1