SERVO-DRIVE AVENTOS

Viegla montāža

SERVO-DRIVE AVENTOS ir vien daži komponenti, un to montāža ir viegla. Vienīgā prasība ir līdzsvarota fasāde. Komponentu montāža noris praktiski bez instrumentiem.

Montāža un regulēšana

Montāža bez instrumentiem

Devēja modulis bez instrumentu palīdzības tiek piestiprināts pie kreisā pacelšanas mehānisma.

SERVO-DRIVE slēdža uzstādīšana

Slēdzis, ko izmanto fasādes aizvēršanai, ir piestiprināts korpusa sānā, kur to iespējams viegli aizsniegt. Tas tiek iespiests tam paredzētajā vietā. Jums nepieciešams vien veikt urbumu.

Viegli iedarbināt

SERVO-DRIVE AVENTOS var viegli uzstādīt un iedarbināt, pateicoties skaidri definētiem funkciju slēdžiem.

Montāžas video

SERVO-DRIVE AVENTOS – informācija par iestatīšanu
Šajā video parādītas pēdējās darbības, kas veicamas (informācija par iestatīšanu), lai sāktu lietot SERVO-DRIVE AVENTOS.
SERVO-DRIVE AVENTOS
Šajā video demonstrēta AVENTOS ar SERVO-DRIVE montāža un lietošanas uzsākšana.
SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop – darba sākšana
Šajā video parādīta SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop devēja moduļa darba sākšana.
SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop– sadursme
Šajā video parādīts, kā izmanto SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop, lai izvairītos no sadursmēm starp divu korpusu fasādēm, kas uzstādītas ap stūri.
SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop– devēja moduļa montāža (īsā versija)
Šajā video parādīta SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop devēja moduļa montāžas īsā versija.
SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop
Šajā video parādītas atsevišķas secīgas SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop montāžas darbības, darba sākšana, ieskaitot kļūdu noteikšanu, sinhronizēšanu un sadursmes novēršanu.
SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop – darba sākšana ar kļūdu noteikšanu
Šajā video parādīta SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop darba sākšana, ieskaitot kļūdu noteikšanu.
SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop – dekoratīvās uzlikas
Šajā video parādīta SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop dekoratīvo uzliku montāža.
SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop– sinhronizēšana
Šajā video parādīta divu SERVO-DRIVE AVENTOSHKtop devēja moduļu savstarpēja sinhronizēšana, piemēram, lai vairākiem korpusiem uzstādītu vienu vienlaidus fasādi.
SERVO-DRIVE AVENTOS HK top– devēja moduļa montāža
Šajā video parādīta SERVO-DRIVE AVENTOS HK top devēja moduļa montāža

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Vai jums rodas grūtības, uzstādot un lietojot SERVO-DRIVE? Ja tā ir, šeit atradīsiet iespējamos cēloņus un problēmu risinājumus.

Uz problēmu novēršanas rokasgrāmatu

Montāžas iekārtas

Blum piedāvā plašu urbšanas un furnitūras iestrādes iekārtu, montāžas iekārtu un šablonu klāstu, lai nodrošinātu precīzu un vienkāršu Blum izstrādājumu montāžu. Lai kustība būtu ideāla, montāžai jābūt precīzai.

Doties uz montāžas iekārtu izvēli

Arī tas varētu jūs ieinteresēt

Lietojumprogramma EASY ASSEMBLY

Blum montāžas lietojumprogrammā sniegtas atbildes uz visiem ar Blum furnitūras montāžu un regulēšanu saistītiem jautājumiem.

Izstrādājumu konfigurators

Vienkārši un ātri atrodiet īstos furnitūras risinājumus, lejupielādējiet CAD datus un pasūtiet izstrādājumus no sava izplatītāja.

SERVO-DRIVE izvelkamajām sistēmām

Izvelkamā sistēma atveras automātiski, tikai vienreiz pieskaroties

Lietojumprogramma EASY ASSEMBLY

Blum montāžas lietojumprogrammā sniegtas atbildes uz visiem ar Blum furnitūras montāžu un regulēšanu saistītiem jautājumiem.

Izstrādājumu konfigurators

Vienkārši un ātri atrodiet īstos furnitūras risinājumus, lejupielādējiet CAD datus un pasūtiet izstrādājumus no sava izplatītāja.

SERVO-DRIVE izvelkamajām sistēmām

Izvelkamā sistēma atveras automātiski, tikai vienreiz pieskaroties