Ilgtspēja

Vairākas desmitgades rūpējamies par vides aizsardzību

Mums vienmēr būs ārkārtīgi svarīgi taupīt dabas resursus, un esam apņēmušies to paveikt, rūpējoties par nākamajām paaudzēm. Esam pilnīgi pārliecināti, ka ekonomiska un ekoloģiska darbība nav nodalāmas, ja vēlamies panākt ilgtspējīgu pārvaldību. Tāpēc veicinām pozitīvu sociālo attīstību savā apkārtnē.

Pats pirmais mūsu ilgtspējas ziņojums

Vēlaties uzzināt vairāk?

Pašā pirmajā ilgtspējas ziņojumā izklāstām savu izpratni par ilgtspēju un iepazīstinām ar pasākumiem, kurus veicat, lai palīdzētu veidot nākotni, kuru ir vērts piedzīvot.

Mūsu ikdienas darbību pamatā irANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiun to ievērošana, raugoties nākotnē.

Šie mērķi, tādam pasaules mēroga uzņēmuma kā mums, skar tālāk norādītos aspektus.

  • Mūsu galvenās uzņēmējdarbības jomas ir vērstas uz kvalitatīvu un ilgtspējīgu izstrādājumu ražošanu, kas ir atbilstoši savam pielietojumam. Tāpēc rūpīgi izmantojam savus resursus un izvairāmies no jebkādas negatīvas ietekmes uz “ekosistēmu Zemi” vai kompensējam to, ja nav citas iespējas.
  • Attiecībā uz inovācijām – pētām to, kā ilgtspēja var pavērt iespējas jaunu izstrādājumu, pakalpojumu un uzņēmējdarbības modeļu radīšanai.
  • Izrādām cieņu tiem cilvēkiem un organizācijām, ar kurām esam saistīti. Mums ārkārtīgi svarīga ir apkārtējo veselība un drošība.
  • Mēs esam apņēmušies īstenot atbildīgu attīstību. Ekoloģiskas un sociālas ilgtspējas aspekti mums ir tikpat svarīgi kā mūsu uzņēmuma finanšu veselība. Mēs to ņemam vērā arī, pieņemot lēmumus attiecībā uz ieguldījumiem.

Redzam savu vides aizsardzības un enerģētikas politiku kā misiju un apņemšanos nepārtraukti pārskatīt un samazināt ietekmi uz vidi un tādu dabas resursu izmantošanu kā augsne, gaiss, enerģija un izejmateriāli. Un tā tas notiek jau desmitgadēm ilgi.

Mūsu aizrautība pastāvīgi optimizēt esošos risinājumus un saglabāt atvērtību jaunām idejām attiecas arī uz mūsu ražošanas procesiem, vides aizsardzību un enerģijas ekonomiju: “Tāpēc pastāvīgi optimizējam savus procesus un domājam par ilgtspēju, tiklīdz sākam darbu pie saviem izstrādājumiem. Ļoti nopietni uztveram vides aizsardzības politiku un cenšamies samazināt enerģijas patēriņu visās mūsu uzņēmējdarbības jomās līdztekus visām pievienotās vērtības ķēdēm. Mūsu noteiktais mērķis ir aktīva iesaistīšanas, lai sasniegtu ANO noteikto mērķi attiecībā uz 1,5 grādiem pēc Celsija,” skaidro izpilddirektors Martins Blūms [Martin Blum].

Visus šos pasākumus var apkopot četros mūsu mērķos: paaugstināt energoefektivitāti, samazināt fosilo enerģijas avotu izmantošanu, samazināt CO2 izmešus un kompensēt nenovēršamos izmešus. “Nodrošināsim visu nepieciešamo finansējumu, resursus un informāciju, kas vajadzīga, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Kā “ceļš uz nulli” līdzdibinātāji – ko izveidojām Forarlbergas Klimata neitralitātes alianses (Alliance on Climate Neutrality) ietvaros – esam apņēmušies līdz 2025. gadam panākt, ka mūsu uzņēmuma pēda ir klimata neitrāla,” stāsta izpilddirektors Filips Blūms [Philipp Blum] un piebilst: “ikvienam darbiniekam ir ārkārtīgi būtiska loma, lai sasniegtu mūsu mērķus attiecībā uz vidi un enerģiju. Ir daudz veidu, kā saudzēt vidi: dzerot kafiju- izmantot krūzi, plastmasas glāzes vietā, dodoties uz darbu, braukt ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu, kā arī šķirot atkritumus pārstrādei. Mēs to ļoti labi apzināmies un katru dienu pie tā strādājam.”

ISO 14001

Blum vides pārvaldības sistēma tiek izmantota jau kopš 1997. gada, un ar tās palīdzību sistemātiski uzlabotas ekoloģiskās īpašības. Pasākumus nepārtraukti reģistrē vides programmā un konsekventi tos īsteno. Regulāri auditi uzrauga atbilstību un efektivitāti.

ISO 50001

Blum ir saņēmis ISO 50001 vides pārvaldības standarta sertifikātu. Šajā starptautiskajā sertifikātā norādīti vislabākie enerģijas pārvaldības pasākumi pasaulē, un tie palīdz samazināt enerģijas izmaksas un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

FSC™

FSC sertifikāts nozīmē, ka viss iepakojums, drukātie dokumenti, piemēram, katalogi un bukleti, kā arī kokskaidu plātnes pašmontāžas komplektos ir izgatavotas tikai no tādiem izejmateriāliem, kas ir ražoti videi nekaitīgā un sociālai atbildīgā mežsaimniecībā un kokrūpniecībā.

Sertifikāti mirkļa skatījumā

Arī tas varētu jūs ieinteresēt

Ražošanas vietu būvniecība un izmantošana

Resursus taupoša būvniecība un izvēle par labu atjaunojamiem resursiem ilgtspējas vārdā.

Transportēšana un mobilitāte

Produkcijas transportēšana pa dzelzceļu, mobilitātes koncepcija darbiniekiem

Resursu izmantošana

Raugām, lai resursi tiktu izmantoti efektīvi un maksimāli samazinām ietekmi uz vidi.

Ražošanas vietu būvniecība un izmantošana

Resursus taupoša būvniecība un izvēle par labu atjaunojamiem resursiem ilgtspējas vārdā.

Transportēšana un mobilitāte

Produkcijas transportēšana pa dzelzceļu, mobilitātes koncepcija darbiniekiem

Resursu izmantošana

Raugām, lai resursi tiktu izmantoti efektīvi un maksimāli samazinām ietekmi uz vidi.