Blum_IMG0704

Resursu izmantošana

Inovācija, augsti kvalitātes standarti un uzlabojumi ir mūsu augstākā prioritāte: tas attiecas ne tikai uz mūsu izstrādājumiem un ražošanas procesiem, bet arī uz resursu izmantošanu un ciklu noslēgšanu. Ņemam vērā visu dzīves ciklu, sākot ar sagādi un beidzot ar visa izstrādājuma pārstrādi, ja tas ir iespējams. Radām savus izstrādājumus, pamatojoties uz efektīvu izejmateriālu izmantošanu. Nodrošinām, ka mūsu procesos resursi tiek izmantoti efektīvi, un tiecamies maksimāli samazināt ietekmi uz vidi.

ES mērogā 2019. gadā tika ieviests Eiropas Zaļais kurss, un tā mērķis ir aprites ekonomikas ieviešana. Arī mēs sniedzam savu ieguldījumu un jau vairākas desmitgades veicam dažādus pasākumus, lai radītu slēgtus ciklus.

Elektroenerģija no hidroenerģijas visās mūsu Forarlbergas rūpnīcās

Kopš 2018. gada visa elektroenerģija visām astoņām mūsu rūpnīcām Forarlbergā tiek iegūta tikai no hidroelektrostacijām Austrijā. Mēs kā uzņēmums apzināti pieņēmām lēmumu izmantot šo hidroenerģijas veidu, jo tai CO2 izmeši uz kWh ir daudzreiz mazāki nekā mūsu iepriekšējam elektroenerģijas avotam. Īstenojot šīs pārmaiņas, spējām samazināt uzņēmuma kopējo oglekļa dioksīda pēdu par vairāk nekā 40 %: tas atbilst 15 000 lidojumiem no Vīnes uz Ņujorku vai 95 000 000 km braucienam vidēja izmēra automobilī. Tāpēc apzināti pieņēmām skaidru lēmumu par labu šim energoapgādes veidam.

Komunālā apkure silda Dornbirnu

Kopš 2020. gada esam savienoti ar komunālo apkures sistēmu tuvējā apkārtnē, lai apsildītu 7. un 8. rūpnīcu Dornbirnā. Pateicoties siltummainim (siltuma atgūšanas iekārtai), mums vairs nav nepieciešams fosilais kurināmais. Turklāt siltuma atlikums tiek novadīts atpakaļ tīklā un padarīts pieejams citiem patērētājiem. Tādējādi ietaupām 160 tonnas CO2, kas atbilst 25 mājsaimniecību gada patēriņam.

Siltuma atgūšana ražošanā

Jau gadiem atgūstam siltumu no ventilācijas gaisa. 95 % mūsu ventilācijas sistēmu jau aprīkotas ar piemērotu aprīkojumu. Mēs arī nepārtraukti optimizējam siltuma pārpalikuma izmantošanu, kas rodas, izmantojot saspiestu gaisu. Tas mums ietaupīs vairāk nekā 15 200 megavatstundu enerģijas. Kopumā tas rada 2,26 miljonu m³ dabasgāzes ietaupījumu, kas atbilst daudzumam, kas nepieciešams, lai apsildītu 1 614 ģimeņu mājokļus. Mēs nodrošinām ar 430 MWh padevi komunālajā apkures tīklā.

Slēgts cinka cikls

Izmantojam cinku, lai ražotu savu izstrādājumu komponentus. Primārās cinka ieguves procesam nepieciešams daudz enerģijas un tiek radīts liels daudzums CO2 izmešu, tāpēc esam izstrādājuši ciklu, kas ļauj efektīvi izmantot resursus. Cinka liešanas atlikumi, kas rodas liešanas procesā, tiek tieši novirzīti atpakaļ uz iekārtām vai izkausēti mūsu uzņēmuma pārkausēšanas krāsnī. Šādi atkal esam radījuši jaunu izejmateriālu, lai vidēji 85 % no atlikumiem atgrieztos procesā. Pārstrāde rūpnīcā ļauj taupīt ne tikai resursus, bet sniedz arī citas priekšrocības – atkritumi nav jātransportē un tie atkal ir pieejami daudz ātrāk. Atlikušo materiālu – apmēram 70 tonnas gadā – nevaram pārstrādāt paši tā piesārņojuma dēļ. To pārstrādā mūsu pārstrādes partneris un piegādātājs, kas pārvērš cinka atlikumus kvalitatīvā cinkā atbilstoši augstākajiem vides standartiem. No viņiem arī iegūstam savus izejmateriālus. Tāpēc – ilgtspējas izteiksmē – tas rada slēgtu cinka izmantošanas ciklu gan iekšēji, gan sadarbībā ar mūsu ārējo partneri.

Blum_IMG0704