LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Kvalitātes politika

Tiecamies uzlabot savu izstrādājumu un pakalpojumu kvalitāti, nepārtraukti uzlabojot savus procesus. Šie pastāvīgie uzlabojumi ir paredzēti, lai aizsargātu sava uzņēmuma pastāvēšanu nākotnē.

Koncentrēšanās uz klientiem

Mūsu izstrādājumi, pakalpojumi un procesi ir izstrādāti, lai radītu vērtību un sniegtu labumu mūsu klientiem. Vēlamies iedvesmot savus klientus un partnerus ar mūsu pieeju sniegumam, inovācijām un kvalitātei, un tiecamies virzīties uz priekšu kopā.

Inovācijas

Mūsu inovācijas ir aktīvas un individuālas mūsu klientu vajadzību izpētes rezultāts. Tas attiecas gan uz izstrādājumiem, gan uz pakalpojumiem, gan uz procesiem. Iegūtās zināšanas un pieredze ir augstākā līmeņa kvalitātes pamats – visu mēbeles kalpošanas laiku. ​

Nepārtraukti uzlabojumi

Mūsu dzinējspēks ir degsme nepārtraukti uzlabot esošos izstrādājumus, pakalpojumus un procesus, kā arī pārkāpt ierastās robežas. Pateicoties atklātām atsauksmēm no mūsu klientiem un partneriem, varam nepārtraukti uzlabot savus procesus un attiecīgi – arī savus rezultātus. ​

Koncentrēšanās uz darbiniekiem

Mūsu uzņēmuma panākumus lielā mērā ietekmē darbinieku identificēšanās ar uzņēmumu un viņu gatavība strādāt. Savstarpējas uzticēšanās klimats un atvērts dialogs palīdz pilnveidot un sekmēt mūsu prasmes. Darbinieki sniedz savu ieguldījumu un ir nodevušies Blum kvalitātei visās savās darbībās. ​

LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1