Blum_IMG2570_Uścisk dłoni

Kvalitāte, veidojot dialogu

Mūsu kvalitāti nosaka arī mūsu piegādātāji

Lai iegūtu augstākās kvalitātes gala izstrādājumus, nepieciešami augstākās kvalitātes izejmateriāli un komponenti. Procesiem jāatbilst ne tikai vispārpieņemtajiem standartiem un prasībām. Tiem jāatbilst arī mūsu pašu stingrajiem standartiem. Kas attiecas uz detaļām – tās neražojam mēs paši, paļaujamies uz ciešu partnerību ar mūsu piegādātājiem.

Precīza sarežģītu detaļu ražošana

Mūsu izstrādājumi kļūst arvien sarežģītāki, pateicoties nemitīgai izstrādei un ražošanas procesiem, kas kļūst arvien tehniskāki. Vienai no mūsu pirmajām atvilktņu sistēmām METABOX ir tikai 16 komponenti. Turpretī mūsu pēdējai LEGRABOX sistēmai ir vairāk nekā 250! Tas tā ir tāpēc, ka savās viru, izvelkamajās un atvilktņu sistēmās iekļaujam arvien vairāk iespēju. Tas pats attiecas uz mūsu montāžas iekārtām. Tam nepieciešama precīza plānošana un ražošana, kā arī efektīvi procesi.

Partnerība soli solī

Uzticam drošiem partneriem ražot detaļas, kuras neražojam paši. Un, lai nodrošinātu, ka sagādājam augstākās kvalitātes komponentus, noslēdzam vienošanos par kvalitātes nodrošināšanu (Quality Assurance Agreement, QAA) ar visiem mūsu piegādātājiem. Vienošanās nosaka to, kā strādājam kopā – soli solī un uzticamā partnerībā. Bez pārspīlētiem mērķiem vai robežvērtībām.

Ilgtspējīga kvalitāte

Bieži kvalitāti nosaka mazas detaļas. Katra palete jāuzkrauj, jāiepako un jāmarķē pareizi, lai nodrošinātu, ka to var glabāt un saņemt bez problēmām mūsu pilnīgi automatizētajās noliktavās. Tikai tad, ja zinām tieši kādus materiālus mūsu partneri izmanto piegādātajām detaļām, varam tos optimāli izmantot savos izstrādājumos. Pārskatāmība, apņemšanās un uzticamība svarīga abām pusēm – mūsu partneriem un mums.

Saistoša vienošanās

Vienošanās par kvalitātes nodrošināšanu ir kā džentlmeņu vienošanas. Šādi tiek noskaidroti abām līgumslēdzējām pusēm svarīgi jautājumi. Runājam cits ar citu un virzāmies uz priekšu kopā, lai varētu izveidot ciešas ilgtermiņa attiecības. Mūsu piegādātāji ir svarīgs ražošanas ķēdes posms. Tāpēc ir tik svarīgi uzturēt dialogu. Mēs esam atbildīgi par kopīgiem panākumiem.

Blum_IMG2570_Uścisk dłoni