Blum_Containerstapler_Werk7

Transportēšana un mobilitāte

Kravu autopārvadājumi saskaņā ar Eiropas Vides aģentūruir otrais lielākais CO2 izmešu izraisītājs, radot 28 % no kopējā apjoma. Transporta loģistikas komanda daudzus gadus ir strādājusi pie klimatam nekaitīgas mūsu izstrādājumu piegādes, izmantojot dzelzceļu: izstrādājumi tiek vesti uz vairāk nekā 125 valstīm tik efektīvi, cik iespējams, lai samazinātu mūsu oglekļa dioksīda pēdu.

Izstrādājumu piegādāšana visā pasaulē, izmantojot dzelzceļu

Mūsu furnitūra nonāk pie klientiem visā pasaulē, taupot resursus – ar savu dzelzceļa pievadu 7. ražotnē Dornbirnā, kas savienots ar termināli Volfurtā, kā arī vairākām sliežu ceļa apļveida koncepcijām, lai izvairītos no tā, ka atpakaļceļu mēro tukši konteineri.

Katru nedēļu ciešā sadarbībā ar Austrijas Federālo dzelzceļu astoņas vilciena sekcijas pārvietojas starp Dornbirnu un Volfurtu. Tas nozīmē, ka 5 300 konteineru tiek vesti, izmantojot dzelzceļu nevis autoceļus. Šis pasākums mazina ceļu satiksmes noslogojumu apmēram par 7 000 braucieniem gadā, kā arī ietaupa 138 tonnas CO2 izmešu.

Pateicoties visiem transporta loģistikas pasākumiem, esam spējuši samazināt Austrijas kopējo transporta pakalpojumu CO2 izmešu apjomu par 28 %, no kuriem pusi veido dzelzceļa sistēmas, tādējādi ietaupot 12 097 tonnas CO2.

Puse no mūsu kravas automašīnu autoparka jau ir oglekļa neitrāla

Jau apmēram puse no mūsu 13 kravu pārvadāšanas transportlīdzekļiem, kas veic piegādes un transportē komponentus un gatavos izstrādājumus mūsu astoņām Forarlbergas rūpnīcām, darbojas ar Forarlbergas biogāzi. Salīdzinājumā ar tradicionālajiem kravas automobiļiem ar dīzeļdzinējiem esam spējuši samazināt kopējo kvēpu daļiņu daudzumu par vairāk nekā 90 %, radot arī apmēram par 30 % mazāk slāpekļa oksīda. Ar gāzi darbināmie kravas automobiļi ir arī klusāki un to darbība ir vienmērīgāka. Vietējie partneri nodrošina biogāzi transportlīdzekļu darbināšanai.

Mobilitātes koncepcija darbiniekiem

Iedrošinām mūsu darbiniekus atstāt savus automobiļus mājās un doties uz darbu ar vilcienu, autobusu, velosipēdu vai pat ar kājām, bet tad, ja automobilis ir vienīgā iespēja – organizēt automobiļu koplietošanu. Mērķis nākamajos gados ir palielināt proporciju no nedaudz mazāk par 40 līdz apmēram 60 %, un radīt pozitīvu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Tāpēc pastāvīgi analizējam savu darbinieku mobilitāti un cieši sadarbojamies ar pārvadājumu uzņēmumiem un pašvaldībām. Uzņēmums nodrošina velosipēdus, lai pārvietotos starp rūpnīcām, un trešdaļai mūsu automobiļu jau ir elektropiedziņa.

Ilgtspējīga mobilitāte samazina veselībai un klimatam kaitīgus izmešus, piemēram, siltumnīcefekta gāzes, daļiņas, troksni un mikroplastikātu. Vēlamies arī samazināt satiksmes noslogojumu un atvieglot dzīvi vietējiem iedzīvotājiem, atbrīvojot ceļu tiem, kuri no tā ir atkarīgi. Lai ieviestu šo tradīciju, piedāvājam ilgtspējīgu iespēju klāstu: sedzam darbinieku reģionālo transporta sistēmu mēnešbiļešu izmaksas visam gadam. Tas nozīmē, ka ne tikai veicinām ilgtspējīgu mobilitāti ceļā uz darbu, bet arī daudz vairāk. Visi darbinieki visu gadu var bez maksas braukt ar autobusu un vilcienu Forarlbergā – gan, lai dotos uz darbu, gan, lai dotos atpūsties. Koncepcija attiecībā uz došanos uz darbu ar velosipēdu, papildus valsts sniegtajam atbalstam, paredz Blum finansējumu jaunu velosipēdu iegādei.

Darbinieki, kuri pārvietojas starp darbu un mājām ilgtspējīgi, var krāt arī ekopunktus, kurus var apmainīt pret reģionālo partneru kuponiem. Šī apbalvojumu sistēma ir papildu motivators. Apmaiņā pret šiem stimuliem mūsu darbinieki atsakās no savām tiesībām uz autostāvvietu. Visu šo pasākumu īstenošanai nepieciešama sadarbība, un šis ir vienīgais veids, kā ilgtermiņā samazināt darbinieku autostāvvietu skaitu.

Blum_Containerstapler_Werk7