Transportēšana un mobilitāte

Kravu autopārvadājumi saskaņā arEiropas Vides aģentūruir otrais lielākais CO2 izmešu izraisītājs, radot 28 % no kopējā apjoma. Transporta loģistikas komanda daudzus gadus ir strādājusi pie klimatam nekaitīgas mūsu izstrādājumu piegādes, izmantojot dzelzceļu: izstrādājumi tiek vesti uz vairāk nekā 125 valstīm tik efektīvi, cik iespējams, lai samazinātu mūsu oglekļa dioksīda pēdu.

Katru nedēļu ciešā sadarbībā ar Austrijas Federālo dzelzceļu astoņas vilciena sekcijas pārvietojas starp Dornbirnu un Volfurtu. Tas nozīmē, ka 5 300 konteineru tiek vesti, izmantojot dzelzceļu nevis autoceļus. Šis pasākums mazina ceļu satiksmes noslogojumu apmēram par 7 000 braucieniem gadā, kā arī ietaupa 138 tonnas CO2 izmešu.

Pateicoties visiem transporta loģistikas pasākumiem, esam spējuši samazināt Austrijas kopējo transporta pakalpojumu CO2 izmešu apjomu par 28 %, no kuriem pusi veido dzelzceļa sistēmas, tādējādi ietaupot 12 097 tonnas CO2.

Puse no mūsu kravas automašīnu autoparka jau ir oglekļa neitrāla

Jau apmēram puse no mūsu 13 kravu pārvadāšanas transportlīdzekļiem, kas veic piegādes un transportē komponentus un gatavos izstrādājumus mūsu astoņām Forarlbergas rūpnīcām, darbojas ar Forarlbergas biogāzi. Salīdzinājumā ar tradicionālajiem kravas automobiļiem ar dīzeļdzinējiem esam spējuši samazināt kopējo kvēpu daļiņu daudzumu par vairāk nekā 90 %, radot arī apmēram par 30 % mazāk slāpekļa oksīda. Ar gāzi darbināmie kravas automobiļi ir arī klusāki un to darbība ir vienmērīgāka. Vietējie partneri nodrošina biogāzi transportlīdzekļu darbināšanai.

Ilgtspējīga mobilitāte samazina veselībai un klimatam kaitīgus izmešus, piemēram, siltumnīcefekta gāzes, daļiņas, troksni un mikroplastikātu. Vēlamies arī samazināt satiksmes noslogojumu un atvieglot dzīvi vietējiem iedzīvotājiem, atbrīvojot ceļu tiem, kuri no tā ir atkarīgi. Lai ieviestu šo tradīciju, piedāvājam ilgtspējīgu iespēju klāstu: sedzam darbinieku reģionālo transporta sistēmu mēnešbiļešu izmaksas visam gadam. Tas nozīmē, ka ne tikai veicinām ilgtspējīgu mobilitāti ceļā uz darbu, bet arī daudz vairāk. Visi darbinieki visu gadu var bez maksas braukt ar autobusu un vilcienu Forarlbergā – gan, lai dotos uz darbu, gan, lai dotos atpūsties. Koncepcija attiecībā uz došanos uz darbu ar velosipēdu, papildus valsts sniegtajam atbalstam, paredz Blum finansējumu jaunu velosipēdu iegādei.

Darbinieki, kuri pārvietojas starp darbu un mājām ilgtspējīgi, var krāt arī ekopunktus, kurus var apmainīt pret reģionālo partneru kuponiem. Šī apbalvojumu sistēma ir papildu motivators. Apmaiņā pret šiem stimuliem mūsu darbinieki atsakās no savām tiesībām uz autostāvvietu. Visu šo pasākumu īstenošanai nepieciešama sadarbība, un šis ir vienīgais veids, kā ilgtermiņā samazināt darbinieku autostāvvietu skaitu.

Arī tas varētu jūs ieinteresēt

Ilgtspējība

Vairākas desmitgades rūpējamies par vides aizsardzību

Ražošanas vietu būvniecība un izmantošana

Resursus taupoša būvniecība un izvēle par labu atjaunojamiem resursiem ilgtspējas vārdā.

Resursu izmantošana

Raugām, lai resursi tiktu izmantoti efektīvi un maksimāli samazinām ietekmi uz vidi.

Ilgtspējība

Vairākas desmitgades rūpējamies par vides aizsardzību

Ražošanas vietu būvniecība un izmantošana

Resursus taupoša būvniecība un izvēle par labu atjaunojamiem resursiem ilgtspējas vārdā.

Resursu izmantošana

Raugām, lai resursi tiktu izmantoti efektīvi un maksimāli samazinām ietekmi uz vidi.