AVENTOS HKi

Palīdzība Blum izstrādājumu un pakalpojumu projektēšanā, izmantošanā un mārketingā

Video

AVENTOS HKi – apstrādes reklāmkadri
Ilustrē izstrādi, ražošanu un apstrādi ar MINIMILL, uzstādīšanu un regulēšanu
AVENTOS HKi – atvēruma leņķa ierobežotājs
Šajā video parādīta iestrādātā atvēruma leņķa ierobežotāja regulēšana
AVENTOS HKi – pacelšanas mehānisma regulēšana
Precīzi pielāgojiet pacelšanas mehānismu fasādes svaram, un pacelšanas mehānisms 90° leņķī paceļamai fasādei saglabās tieši to pozīciju, kuru vēlaties – un tā vienmēr būs viegli aizsniedzama, lai aizvērtu.
Pilnībā iestrādāta AVENTOS HKi TIP-ON īsfilma
Šajā īsfilmā parādīta TIP-ON kustība, bezpakāpju apstāšanās un funkcija pilnībā iestrādātajam AVENTOS HKi risinājumam.
AVENTOS HKi – pārvadāšanas fiksators
Parāda, kā atbloķēt pārvadāšanas fiksatoru
Daļēji iestrādātā AVENTOS HKi īsfilma
Šajā īsfilmā parādīta AVENTOS HK top kustība, bezpakāpju apstāšanās un dažādās dekoratīvo uzliku krāsas.
AVENTOS HKi – montāžas video
Parāda pacelšanas mehānisma, pārvadāšanas fiksatora un fasādes stiprinājuma uzstādīšanu, pacelšanas mehānisma, fasādes un atvēruma leņķa ierobežotāja regulēšanu, kā arī AVENTOS HKi demontāžu
AVENTOS HKi – pacelšanas mehānisma uzstādīšana
Pacelšanas mehānisma uzstādīšana korpusa sānā
AVENTOS HKi – fasādes regulēšana
Parāda līnijraksta bezpakāpju trīsdimensiju regulēšanu
AVENTOS HKi – demontāža
Parāda to, kā noņemt fasādi un pacelšanas mehānismu
AVENTOS HKi – pielietojuma reklāmkadri
Parāda AVENTOS HKi pielietojumu ar šauru alumīnija profilu un koka fasādi
AVENTOS HKi prezentācijas video
AVENTOS HKi iesk. montāžu ar MINIMILL prezentācija
AVENTOS HKi – daļēji iestrādāts ar dekoratīvajām uzlikām
Parāda, kā nostiprināt daļēji iestrādātā AVENTOS HKi dekoratīvo uzliku un zīmola elementu
MINIMILL prezentācijas video
Iestrādātās AVENTOS HKi furnitūras standarta 90° leņķī paceļamai fasādei korpusa sāna montāžas ar MINIMILL prezentācija
MINIMILL product application video
The MINIMILL router allows you to mill side panel thicknesses of 16 – 25 mm quickly and precisely for AVENTOS HKi.