AVENTOS HK-XS regulēšanas iespējas
Fasādes augstuma, sānu un dziļuma regulēšanas iespējas parādītas šādā secībā.
AVENTOS HK-XS
Šajā video parādīta vienkārša AVENTOS HK-XS montāža, pacelšanas mehānisma regulēšana un trīsdimensiju regulēšanas iespējas ar CLIP top BLUMOTION.
AVENTOS HK-XS filmiņa
Šajās īsajās ziņās par izstrādājumu parādīta kustība un AVENTOS HK-XS bezpakāpju apstāšanās.
AVENTOS tēlu atspoguļojoši reklāmkadri
Pamatinformācija par AVENTOS izstrādi