SERVO-DRIVE za sustave izvlačenja

Praktična obrada i jednostavna montaža

Funkcionalnost proizvoda pokazuje se i u načinu na koji se montira. Mnoge komponente sustava SERVO-DRIVE mogu se pričvrstiti bez alata.

Montaža, namještanje i demontaža

BOX0846_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Držače nosećih profila namjestite na rupe i pričvrstite vijcima. Potom namjestite profil nosača na držače.

BOX0832_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Namjestite pogonske jedinice u odgovarajućem položaju u profil nosača pa potom profil nosača uglavite u njegov držač.

BOX0838_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Montirajte posebne SERVO-DRIVE odbojnike tvrtke Blum.

BOX0834_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Umetnite mrežni uređaj u držač mrežnog uređaja.

Vodič za rješavanje problema

Imate poteškoća s pokretanjem ili radom mehanizma SERVO-DRIVE? Ovdje možete pronaći moguće uzroke, kao i rješenja za otklanjanje kvarova.

Na vodič za rješavanje problema

Pomagala pri obradi

Za jednostavnu i preciznu obradu proizvoda tvrtke Blum raspoloživi su različiti strojevi za bušenje i postavljanje okova te strojevi za montažu i šablone. Jer je za optimalno kretanje potrebna precizna obrada.

 Idi do izbornika pomagala pri obradi

 Otvori u katalogu

BOX0831_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1