VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

CAD/CAM sučelja

Podaci o korpusu i okovima za vaš CAD/CAM softver

Da bismo olakšali planiranje i konstrukciju namještaja s proizvodima tvrtke Blum, usko surađujemo s našim CAD/CAM softverskim partnerima. Za programe kod kojih CAD/CAM podaci tvrtke Blum nisu integrirani, nudimo mogućnost izrade sučelja koji vodi do konfiguratora proizvoda odn. korpusa / programa DYNAPLAN. Na taj se način mogu optimalno koristiti prednosti oba programa.

Prednost za stolare

  • Smanjenje mogućnosti pogreške zbog preuzimanja rješenja okova za koje je napravljen ispit sukoba, uključujući popisa materijala, podataka o okovima i drvenih elemenata

  • Brzo planiranje bez ručnog uvoza i pozicioniranje pojedinih CAD podataka

  • Konfigurator proizvoda odn. korpusa / DYNAPLAN kao praktični dodatak kod planiranja namještaja s okovima tvrtke Blum

Prednosti za proizvođače softvera

  • Podrška kod uređivanja sučelja – sa standardnim formatima i opsežnim dokumentima

  • Stalno aktualni podaci o proizvodima tvrtke Blum

  • Dodatni argument za vaš CAD/CAM softver

CAD/CAM sučelje u DYNAPLANU

Uz pomoć softvera za planiranje korpusa DYNAPLAN možete brzo i jednostavno pronaći odgovarajuće okove tvrtke Blum za vaš namještaj.
Uz pomoć sučelja CAD/CAM možete razmjenjivati podatke planiranja između programa DYNAPLAN i vašeg softvera za planiranje.

 Doznajte više informacija o programu DYNAPLAN

Pregled svih sadržaja i funkcija

Softverski partneri

Naši softverski partneri imaju podatke o okovima tvrtke Blum integrirane izravno u svojim CAD/CAM softverima ili imaju omogućen prijenos podataka.

BXF izvoz

Na pritisak gumba podaci o korpusu i okovima mogu se iz konfiguratora proizvoda odn. korpusa / programa DYNAPLAN izvesti u odgovarajući CAD program.

Preuzimanje podataka o korpusu i okovima

Kompletno planiranje korpusa, uključujući podatke o okovima i pozicijama za bušenje, možete izravno uvesti u svoj CAD program i dalje obrađivati.

Kako radi CAD/CAM sučelje?

Gdje mogu dobiti sučelje za softver?

CAD/CAM sučelje radi u softveru svakog partnera drugačije.
Moguće varijante sučelja:

  • Sučelje je već integrirano u vaš CAD/CAM softver. Za pitanja o funkciji obratite se svojoj osobi za kontakt kod proizvođača softvera.

  • Za rad sučelja potrebno je instalirati dodatni softver pored vašeg postojećeg CAD/CAM softvera. Instalacijske datoteke možete dobiti od svoje osobe za kontakt kod proizvođača softvera.

  • Korisnici programa AutoCAD i SolidWorks mogu nakon instalacije programa DYNAPLAN preuzeti sučelje izravno u području ažuriranja programa DYNAPLAN (osim inačice AutoCAD LT i studentske verzije)

Ako imate pitanja o servisu, obratite se svojoj osobi za kontakt ili koristite sljedeći obrazac za kontakt.Asia
Europe
Oceania

Podijeli stranicu


VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2