VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Sučelje sa softverom partnera

Podaci o korpusu i okovima za vaš CAD/CAM softver

Da bismo olakšali planiranje i konstrukciju namještaja s proizvodima tvrtke Blum, usko surađujemo s našim CAD/CAM softverskim partnerima. Za programe kod kojih CAD/CAM podaci tvrtke Blum nisu integrirani, nudimo mogućnost izrade sučelja koji vodi do konfiguratora proizvoda odn. korpusa / programa DYNAPLAN. Na taj se način mogu optimalno koristiti prednosti oba programa.

Prednost za stolare

  • Smanjenje mogućnosti pogreške zbog preuzimanja rješenja okova za koje je napravljen ispit sukoba, uključujući popisa materijala, podataka o okovima i drvenih elemenata

  • Brzo planiranje bez ručnog uvoza i pozicioniranje pojedinih CAD podataka

  • Konfigurator proizvoda odn. korpusa / DYNAPLAN kao praktični dodatak kod planiranja namještaja s okovima tvrtke Blum

Prednosti za proizvođače softvera

  • Podrška kod uređivanja sučelja – sa standardnim formatima i opsežnim dokumentima

  • Stalno aktualni podaci o proizvodima tvrtke Blum

  • Dodatni argument za vaš CAD/CAM softver

CAD/CAM sučelje u DYNAPLANU

Uz pomoć softvera za planiranje korpusa DYNAPLAN možete brzo i jednostavno pronaći odgovarajuće okove tvrtke Blum za vaš namještaj.
Uz pomoć sučelja CAD/CAM možete razmjenjivati podatke planiranja između programa DYNAPLAN i vašeg softvera za planiranje.

 Doznajte više informacija o programu DYNAPLAN

Pregled svih sadržaja i funkcija

Softverski partneri

Naši softverski partneri imaju podatke o okovima tvrtke Blum integrirane izravno u svojim CAD/CAM softverima ili imaju omogućen prijenos podataka.

BXF izvoz

Na pritisak gumba podaci o korpusu i okovima mogu se iz konfiguratora proizvoda odn. korpusa / programa DYNAPLAN izvesti u odgovarajući CAD program.

Preuzimanje podataka o korpusu i okovima

Kompletno planiranje korpusa, uključujući podatke o okovima i pozicijama za bušenje, možete izravno uvesti u svoj CAD program i dalje obrađivati.

Kako radi CAD/CAM sučelje?

Blum services image video for interzum 2017

This image video was created for interzum 2017 and shows the Blum services for the target groups: authorised distributors, furniture industry, cabinet makers, fitters, architects and software manufacturers.

DYNAPLAN interface: Software partner Swiss all CAD

This video shows highlights from the application of the DYNAPLAN interface to our software partner Swiss all CAD.

DYNAPLAN sučelja za softver HOMAG tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver HOMAG tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver ARDIS tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver ARDIS tvrtke partnera.

DYNAPLAN sučelje Softver AutoCAD tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver AutoCAD tvrtke partnera.

DYNAPLAN sučelje Softver Bazissoft tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver Bazissoft tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver Bricsys tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver Bricsys tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver cabinet vision tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver cabinet vision tvrtke partnera.

DYNAPLAN sučelje Softver CAD+T tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver CAD+T tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver cadwork tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver cadwork tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver Ecru (PRO100) tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver Ecru (PRO100) tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver Horatec tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver Horatec tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver IBS tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver IBS tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver Imos tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver Imos tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver PaletteCAD tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje primjenu DYNAPLAN sučelja za softver PaletteCAD tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver SolidWorks tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver SolidWorks tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver TopSolid tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver TopSolid tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver Truncad tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver Truncad tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje Softver Vectorworks tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver Vectorworks tvrtke partnera

DYNAPLAN sučelje: Softver Eficad tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver Eficad tvrtke partnera sa softverom Swood.

DYNAPLAN sučelje: softver Point Line tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver Point Line tvrtke partnera.

DYNAPLAN sučelje: Softver SketchUp tvrtke partnera

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver SketchUp tvrtke partnera.

DYNAPLAN: SketchUp sučelje

Ovaj film prikazuje isječke primjene DYNAPLAN sučelja za softver SketchUp tvrtke partnera.

Gdje mogu dobiti sučelje za softver?

CAD/CAM sučelje radi u softveru svakog partnera drugačije.
Moguće varijante sučelja:

  • Sučelje je već integrirano u vaš CAD/CAM softver. Za pitanja o funkciji obratite se svojoj osobi za kontakt kod proizvođača softvera.

  • Za rad sučelja potrebno je instalirati dodatni softver pored vašeg postojećeg CAD/CAM softvera. Instalacijske datoteke možete dobiti od svoje osobe za kontakt kod proizvođača softvera.

  • Korisnici programa AutoCAD i SolidWorks mogu nakon instalacije programa DYNAPLAN preuzeti sučelje izravno u području ažuriranja programa DYNAPLAN (osim inačice AutoCAD LT i studentske verzije)

Ako imate pitanja o servisu, obratite se svojoj osobi za kontakt ili koristite sljedeći obrazac za kontakt.Asia
Europe
Oceania

Podijeli stranicu


VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2