IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Okolišna i energetska politika

Održavanje prirodnih životnih osnova budućih naraštaja za nas je istodobno važno pitanje i nadahnuće. Uvjereni smo da je održivo poslovanje moguće samo ako se gospodarstvo i ekologija usklađeno razvijaju. Stoga se u svim područjima našeg poslovanja i u našem vrijednosnom lancu oslanjamo na aktivne mjere zaštite okoliša i uštede energije. Ulaganja koja su potrebna za postizanje tog cilja ulažemo u učinkovitije procese i tehničku infrastrukturu. Uz pametne koncepte objekata i skladišta ograničavamo potrošnju podloge i tla.

Partneri

S našim proizvodima i uslugama želimo stvoriti dugotrajne vrijednosti i koristi za naše partnere, klijente i korisnike namještaja. Pritom ozbiljno pristupamo našoj odgovornosti za nadziranje okolišnih i energetskih aspekata u cjelokupnom vrijednosnom lancu i u okruženju naših lokacija. Zajedno s našim partnerima želimo prepoznati i provesti područja djelovanja i mjere dodatne zaštite okoliša i resursa u osobnoj ravnopravnoj suradnji.

Inovacije

Naše inovacije nastojimo uvesti putem aktivnog i osobnog suočavanja s potrebama naših klijenata. To podjednako vrijedi za proizvode, usluge i procese. Već pri razvoju naših proizvoda određujemo temelj za što učinkovitije postupanje s resursima. Pritom uzimamo u obzir cjelokupan životni ciklus proizvoda, počevši od nabave, preko dugog životnoj vijeka, do što potpunijeg recikliranja. S ciljem razvoja visokokvalitetnih i prije svega dugotrajnih proizvoda, aktivno pridonosimo zaštiti okoliša.

Stalno poboljšavanje

Nas pokreće strast za stalnim poboljšanjem već postojećih proizvoda i pomicanjem granica. To vrijedi i za naš utjecaj na okoliš, kao i na korištenje resursima. Pri oblikovanju koraka za poboljšanje i primjeni svih naših procesa pazimo na što učinkovitije postupanje s prirodnim resursima i pokušavamo što više smanjiti utjecaj na okoliš.

Zaposlenici

Na uspjeh naše tvrtke značajno utječe prepoznatljivost i uslužna spremnost naših zaposlenika. I pri postizanju naših okolišnih i energetskih ciljeva svaki zaposlenik može i treba dati svoj doprinos održavanju resursa i zaštiti okoliša, kako pri radu tako i tijekom putovanja do radnog mjesta. U ozračju međusobnog povjerenja i otvorenog dijaloga želimo zajedničkim snagama postići okolišne i energetske ciljeve.

Našu okolišnu i energetsku politiku doživljavamo kao zahtjev i obvezu za stalnu procjenu i smanjenje utjecaja na okoliš i potrošnje prirodnih resursa kao što su tlo, zrak, energija i sirovine. Na raspolaganje stavljamo informacije, financijska sredstva i druge resurse potrebne za postizanje zadanih ciljeva. Pritom ispunjavamo važeće zakonske odredbe i obveze. Spremni smo na otvoren dijalog s vanjskim skupinama o njihovim utemeljenim zahtjevima za zaštitu okoliša.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1