IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Okolišna i energetska politika

Očuvanje prirodnih resursa za buduće naraštaje za nas je veoma važno te nas istodobno nadahnjuje. Uvjereni smo da je održivo poslovanje moguće samo ako se gospodarstvo i ekologija zajednički razvijaju. Stoga se u svim područjima naše tvrtke i u našem vrijednosnom lancu oslanjamo na aktivne mjere zaštite okoliša i uštede energije. Ulaganja koja su potrebna za postizanje tog cilja ulažemo u učinkovitije procese i tehničku infrastrukturu. Pomoću inteligentnih koncepata zgrada i skladišta ograničavamo trošenje zemljišta i tla.

Partneri

Pomoću svojih proizvoda i usluga želimo stvoriti dugotrajne vrijednosti i koristi za naše partnere, klijente i korisnike namještaja. Pritom ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost za nadziranje okolišnih i energetskih aspekata u cjelokupnom vrijednosnom lancu i u okruženju naših lokacija. U okviru osobne i ravnopravne suradnje s partnerima želimo utvrditi područja djelovanja i mjere dodatne zaštite okoliša i resursa te ih provesti.

Inovacije

Naše su inovacije rezultat aktivnog i osobnog suočavanja s potrebama naših kupaca. To vrijedi i za naše proizvode, usluge i procese. Već pri razvoju naših proizvoda određujemo temelj za što učinkovitije postupanje s resursima. Pritom uzimamo u obzir cjelokupan životni ciklus proizvoda, počevši od nabave, preko dugog životnoj vijeka, do što potpunijeg recikliranja. S ciljem razvoja visokokvalitetnih i prije svega dugotrajnih proizvoda, aktivno pridonosimo zaštiti okoliša.

Kontinuirano poboljšanje

Nas pokreće strast za stalnim poboljšanjem već postojećih proizvoda i pomicanjem granica. To vrijedi i za naš utjecaj na okoliš, kao i za korištenje resursa. Prilikom osmišljavanja, stalnog poboljšavanja i primjene svih naših procesa pazimo na što učinkovitije postupanje s prirodnim resursima i pokušavamo što više smanjiti utjecaj na okoliš.

Zaposlenici

Na uspjeh naše tvrtke značajno utječe osjećaj pripadnosti i motiviranost naših zaposlenika. I pri postizanju naših okolišnih i energetskih ciljeva svaki zaposlenik može i treba dati svoj doprinos održavanju resursa i zaštiti okoliša, kako pri radu tako i tijekom putovanja do radnog mjesta. U ozračju međusobnog povjerenja i otvorenog dijaloga želimo zajedničkim snagama ostvariti ciljeve zaštite okoliša i energetske ciljeve.

Svoju okolišnu i energetsku politiku doživljavamo kao zadatak i obvezu za stalnu procjenu i smanjenje utjecaja na okoliš i potrošnje prirodnih resursa kao što su tlo, zrak, energija i sirovine. Na raspolaganje stavljamo informacije, financijska sredstva i druge resurse potrebne za postizanje zadanih ciljeva. Pritom ispunjavamo važeće zakonske odredbe i obveze. Spremni smo na otvoren dijalog s vanjskim zainteresiranim stranama o njihovim utemeljenim zahtjevima za zaštitu okoliša.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1