VAB0527_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

„Upravljanje narudžbama“

Unos naloga za izravne kupce

Svojom uslugom za upravljanje narudžbama stavljamo vam na raspolaganje korisnu mrežnu aplikaciju za unos naloga, izravan prijenos tvrtki Blum i za praćenje statusa obrade naloga tijekom kompletnog procesa.

Rado ćemo vam ponudi svoju podršku uvezi s vašim nalozima putem elektroničke razmjene podataka (EDI) – sa standardnim sučeljima, npr. za naloge i račune ili vam možemo ponuditi brzu razmjenu podataka o stanju na zalihama i potrebama.

Isprobajte uslugu odmah...

Pokreni uslugu E-SERVICES

Prednosti za izravne kupce

  • Transparentni pregled nad svim podacima koji se odnose na nalog – od ulaska narudžbe do isporuke

  • Siguran pristup važnim dokumentima, kao što su dokumenti o nalogu i računima, transportna i carinska dokumentacija

  • Opsežne statistike na sve naloge

  • Samostalni uvid u sve aktualne matične podatke zajedno sa svim logističkim dimenzijama i mjerama

  • Poveznice prema vanjskim partnerima i praćenje stanja pošiljke, posebno pogodno za kurirske i službe brze dostave, primjerice morskim putem

Pregled svih sadržaja i funkcija

Pregledno

Detalje o vašoj narudžbi, kao što su cijene i uvjeti u tvrtki Blum, možete u svakom trenutku prikazati, preuzeti ili ispisati.

Transparentno

Statistika o isporuci opskrbljuje vas točnim podacima o tome kada ste koji proizvod i u kolikoj količini naručili.

Na stranici s pregledom detaljnih podataka možete pronaći dodatne informacije o naručenom proizvodu.

Praktično

Ako imate pitanja u vezi s narudžbom, možete putem aplikacije stupiti također u kontakt sa svojom osobom za kontakt u tvrtki Blum.

Ako imate pitanja o servisu, obratite se svojoj osobi za kontakt ili koristite sljedeći obrazac za kontakt.

VAB0527_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2