Blum_IMG1252

SERVO-DRIVE uklanjanje smetnji

Uklanjanje smetnji u sustavu SERVO-DRIVE

Ako naiđete na probleme prilikom stavljanja u pogon ili korištenja sustava SERVO-DRIVE, ove će vam upute u dokumentima u nastavku pomoći da pronađete uzrok i uklonite ga. Ako budete imali dodatna pitanja, obratite se osobi za kontakt tvrtke Blum.

SERVO-DRIVE uno

Pogreška Mogući uzrok Utvrđivanje uzroka Otklanjanje uzroka
Prikaz mrežnog uređaja s utikačem SERVO-DRIVE ne svijetli U utičnici nema struje, utičnica s prekidačem je isključena ili mrežni uređaj s utikačem SERVO-DRIVE nije priključen na utičnicu U utičnici nema napona ako na njoj nakon priključivanja ne rade ni druga trošila (npr. punjač za mobilni telefon). Uključite utičnicu s prekidačem, provjerite osigurače i zaštitnu strujnu sklopku te se po potrebi obratite električaru.
Mrežni uređaj s utikačem SERVO-DRIVE je neispravan Mrežni uređaj s utikačem SERVO-DRIVE neispravan je ako prikaz statusa mrežnog uređaja s utikačem SERVO-DRIVE ne svijetli iako je utičnica aktivna ili uključena. Zamijenite komplet mehanizma SERVO-DRIVE uno.
Mehanizam SERVO-DRIVE uno uopće ili ponekad ne reagira na pokušaj otvaranja Postavljeni su kruti umjesto opruženih odbojnika tvrtke Blum ili se opruženi odbojnici teško pomiču Postavljeni kruti odbojnici teško se pomiču ili odbojnici tvrtke Blum nisu opruženi ako se ne mogu utisnuti jednim prstom. Zamijenite krute odbojnike opruženim odbojnicima tvrtke Blum ili zamijenite opružene odbojnike tvrtke Blum koji se teško pomiču novima.
Količina ili montažni položaj opruženih odbojnika tvrtke Blum nisu prikladni Montažni položaji opruženih odbojnika tvrtke Blum nisu ispravni ako nisu u skladu s količinama ili informacijama u vezi s planiranjem navedenimau katalogu. Obratite se korisničkoj službi trgovine za ispravljanje količine ili montažnog položaja opruženih odbojnika tvrtke Blum.
Nepravilno namješten razmak letve Razmak letve nije pravilno namješten ako je barem jedan opruženi odbojnik tvrtke Blum pritisnut ili ne naliježe na korpus dok je fronta zatvorena. Obratite se korisničkoj službi trgovine za ispravljanje razmaka letve namještanjem ladice.
Previše mekana ili nestabilna fronta ili preširoka ladica Fronta je previše mekana ili nestabilna ako se razmak letve na visini mehanizma SERVO-DRIVE uopće ili gotovo nimalo ne mijenja prilikom pritiskanja različitih dijelova fronte. Obratite se korisničkoj službi trgovine.
Nepravilno postavljena ručica za izbacivanje mehanizma SERVO-DRIVE na stražnjoj stranici ladice Ručica za izbacivanje mehanizma SERVO-DRIVE nepravilno je postavljena na stražnju stranicu ladice ako se ručica za izbacivanje sudara sa stražnjom stranicom od čelika ili ako visina/dubina mehanizma SERVO-DRIVE nije u skladu s informacijama u vezi s planiranjem navedenimau katalogu. Obratite se korisničkoj službi trgovine za ispravljanje položaja profila nosača, prihvatnog kutnika ili mehanizma SERVO-DRIVE.
Zaglavljen predmet između ladice i korpusa   Uklonite predmet.
Neispravan mehanizam SERVO-DRIVE Uklonjena je zaštita od okapne vode i prikaz statusa mehanizma SERVO-DRIVE uno ne svijetli dok je ladica otvorena iako su kabeli pravilno provedeni. Zamijenite komplet mehanizma SERVO-DRIVE uno.
Stražnja stranica izvlačenja je savinuta   Izravnajte stražnju stranicu izvlačenja ili se obratite korisničkoj službi trgovine radi zamjene.
Mehanizam SERVO-DRIVE uno otvara se sam bez dodirivanja Labav profil nosača ili prihvatni kutnik Profil nosača ili prihvatni kutnik labavi su ako se mogu rukom pomicati prema naprijed ili natrag. Obratite se korisničkoj službi trgovine za ispravljanje načina montaže profila nosača, odnosno prihvatnog kutnika.
Mehanizam SERVO-DRIVE uno postavljen je predaleko straga Pozicija dubine profila nosača, odn. prihvatnog kutnika ne podudara se s podacima navedenimau katalogu. Obratite se korisničkoj službi trgovine za ispravljanje pozicije dubine profila nosača, odnosno prihvatnog kutnika.
Premalena širina otvaranja Nije postavljen produžetak poluge Produžetak poluge nije montiran na pogonsku jedinicu mehanizma SERVO-DRIVE uno. Postavite produžetak poluge na ručicu za izbacivanje mehanizma SERVO-DRIVE u skladu s informacijama u vezi s planiranjem navedenimau katalogu.
Sustav vodilica teško se pomiče Sustav vodilica teško se pomiče ako je prilikom ručnog otvaranja ili zatvaranja potrebno uložiti znatan napor. Očistite sustav vodilica ili se obratite korisničkoj službi trgovine radi zamjene.
Korpus nije u vodoravnom položaju   Izravnajte korpus ili se obratite korisničkoj službi trgovine.
Izvlačenje se ne može zatvoriti do kraja Zaglavljen predmet između ladice i korpusa   Uklonite predmet.
Mehanizam SERVO-DRIVE uno postavljen je previše naprijed Pozicija dubine profila nosača, odn. prihvatnog kutnika ne podudara se s podacima navedenimau katalogu. Obratite se korisničkoj službi trgovine za ispravljanje pozicije dubine profila nosača, odnosno prihvatnog kutnika.
Blum_IMG1252