SERVO-DRIVE za AVENTOS

Otvaranje i ponovno zatvaranje preklopa s lakoćom

Dovoljan je samo lagani dodir fronte i preklopi se već otvaraju s pomoću mehanizma SERVO-DRIVE za AVENTOS. Čak se i velike i teške fronte pomiču prema gore kao da gravitacija i ne postoji. Udobno i jednostavno zatvaranje: To omogućava lako dostupni prekidač na stranici korpusa. Zahvaljujući sustavu BLUMOTION namještaj se zatvara tiho i lagano.

Prednosti proizvoda

Praktičan prihvat

Kako se preklopi kod otvaranja pomiču u potpunosti prema gore, a time se miču iz prostora kretanja, korisnici kuhinja imaju vrlo dobar pristup unutrašnjosti ormara.

Detekcija kolizije

Rukovanje sustavom SERVO-DRIVE za AVENTOS u potpunosti je bezopasno. U slučaju da fronta udari u određeni dio tijela ili predmet, postupak otvaranja odnosno zatvaranja zaustavlja se odmah automatski.

Ručna upotreba

Unatoč električnoj podršci pri otvaranju, preklopi se u svakom trenutku mogu ručno otvoriti ili zatvoriti. Sustav SERVO-DRIVE za AVENTOS ne može se oštetiti na taj način.

Deaktiviranje

Sustav SERVO-DRIVE za AVENTOS može se jednostavno deaktivirati – po mogućnosti s pomoću preklopne utičnice. To je prije svega korisno tijekom čišćenja fronti.

Komponente sustava SERVO-DRIVE

Po završetku montaže AVENTOS okova za kapke pojedinačne komponente sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS pričvršćuju se na spremnik energije, odnosno na korpus.

Pogonska jedinica

Za AVENTOS HF, HS i HL može se upotrijebiti ista pogonska jedinica. Može se nataknuti na spremnik energije bez upotrebe alata.

Pokrivna kapica

Za pokrivanje spremnika energije i pogonske jedinice potrebna je posebna pokrivna kapica s lijeve strane. Može se razvući do unutarnje dubine korpusa od 350 mm kako bi se prekrila vodilica kabela.

Daljinski odbojnici

Odbojnici osiguravaju potrebni put izvlačenja od 2 mm.

Provođenje kabela

Provođenje kabela vrši se u svega nekoliko koraka. Zahvaljujući tehnici bušenja (za napajanje strujom), provođenje kabela može se fleksibilno prilagoditi – prema potrebama određenog prostora.

Pogonska jedinica za AVENTOS HK

Za sustav AVENTOS HK upotrebljava se pogonska jedinica s prilagodnom pločicom, koja se također bez alata pričvršćuje na spremnik energije.

Prekidač za SERVO-DRIVE

Ovaj se prekidač utiskuje u predviđene 3/4 rupe na donjem dijelu obje stranice korpusa. Prekidač za SERVO-DRIVE daljinski komunicira s pogonskom jedinicom.

Mrežni uređaj i držač mrežnog uređaja

Mrežni uređaj tvrtke Blum može se upotrebljavati diljem svijeta te mijenja lokalni mrežni napon u izmjenični napon od 24 V. S obzirom na mjesto postavljanja, potrebno je upotrijebiti mrežni kabel s utičnicom napona dotične zemlje. Odgovarajući držač omogućava potrebno strujanje zraka.

Priznanja

Dizajn i funkcija naših okova oduševljavaju diljem svijeta: priznanja potvrđuju visoku kvalitetu naših proizvoda i servisa. Više informacija o priznanjima za proizvode tvrtke Blum možete pronaći ovdje.

DEUTSCHERDESIGNPREIS10Nominee_#SEN_#V1_105x105
REDDOT09winner_#V1_105x105
INTERZUMAWARD09_#V1_54x105
KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1