SERVO-DRIVE za AVENTOS

Jednostavna montaža

Sustav SERVO-DRIVE za AVENTOS sastoji se od malog broja komponenata koje se mogu lagano montirati. Preduvjet je da su fronte u ravnoteži. Komponente se montiraju gotovo bez korištenja ikakvog alata.

Montaža i namještanje

Montaža bez upotrebe alata

Pogonska jedinica montira se bez alata na lijevi spremnik energije. Za AVENTOS HK potrebna je specijalna pogonska jedinica s prilagodnom pločicom.

Montaža prekidača za daljinsko upravljanje

Prekidač za zatvaranje fronte pričvršćuje se na donjem dijelu stranice korpusa tako da uvijek bude dostupan. Treba ga samo pritisnuti. Za to je potrebna samo 3/4 rupa.

Lagano stavljanje u pogon

SERVO-DRIVE za AVENTOS može se jednostavno i sigurno staviti u pogon, zahvaljujući jasno definiranim funkcijskim tipkama.

Videozapisi montaže

SERVO-DRIVE za AVENTOS

Ovaj film prikazuje montažu i stavljanje u pogon sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

U ovom su videozapisu prikazani pojedinačni koraci montaže, stavljanje u pogon uključujući prepoznavanje pogrešaka, sinkroniziranje i sprječavanje kolizije sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – kolizija

U ovom je videozapisu prikazano kako se kod sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top izbjegava kolizija fronti dvaju korpusa montiranih preko jednog kuta.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – Montaža pogonske jedinice

U ovom je videozapisu prikazana montaža pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – montaža pogonske jedinice (skraćena verzija)

U ovom je videozapisu prikazana skraćena verzija montaže pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – pokrivne kapice

U ovom je videozapisu prikazana montaža pokrivnih kapica sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – sinkroniziranje

U ovom je videozapisu prikazano sinkroniziranje dviju pogonskih jedinica sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, npr. u svrhu povezivanja cjelovite fronte preko više korpusa.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – stavljanje u pogon

U ovom je videozapisu prikazano stavljanje u pogon pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – stavljanje u pogon s prepoznavanjem pogrešaka

U ovom je videozapisu prikazano stavljanje u pogon sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, uključujući prepoznavanje pogrešaka.

SERVO-DRIVE za AVENTOS – pojedinosti za postavljanje

Ovaj film prikazuju zadnje korake puštanja u pogon (pojedinosti za postavljanje) sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS.

Pomagala pri obradi

Za jednostavnu i točnu obradu proizvoda tvrtke Blum raspoloživi su različiti strojevi za bušenje i postavljanje okova te strojevi za montažu i šablone. Optimalnom pokretu potrebna je, naime, precizna obrada.

 Idi do izbornika pomagala pri obradi

 Otvori u kataloguAsia
Europe
Oceania

Podijeli stranicu


KLA0366_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1