Materijali za preuzimanje

Videozapisi montaže

Kuhinjska pomagala ORGA-LINE
U ovom filmu riječ je o kuhinjskim pomagalima ORGA-LINE tvrtke Blum. Zorno je prikazano kako držač noževa, držač tanjura, držač začina i rezači folije mogu olakšati život u kuhinji.
ORGA-LINE – držač noževa
Ovaj kratki videozapis prikazuje ORGA-LINE – držač noževa za sigurno spremanje noževa u ladici. Pohranjeni s ostalim radnim priborom u Zoni pripreme.
ORGA-LINE – držač začina
Ovaj kratki videozapis prikazuje primjenu ORGA-LINE – držača začina u fronti na izvlačenje u Zoni pripreme/kuhanja.
ORGA-LINE rezač folije za aluminijsku foliju
Ovaj kratki videozapis prikazuje primjenu ORGA-LINE rezača folije za aluminijsku foliju. Prikazuje se primjena aluminijske folije u Zoni pripreme.
ORGA-LINE rezač folije za održavanje svježine
Ovaj kratki videozapis prikazuje primjenu ORGA-LINE rezača folije. Prikazuje se primjena prozirne folije u Zoni pripreme.
Držač tanjura Blum
Ovaj kratki videozapis prikazuje primjenu držača tanjura Blum u fronti na izvlačenje. Na primjeru prilagođavanja veličine tanjuru i spremanja u fronti na izvlačenje u Zoni spremanja.