Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

ORGA-LINE

Praktična obrada i jednostavna montaža

Posude, pretinci te poprečne i uzdužne pregrade odmah su spremni za uporabu.

Individualno namještanje poprečnih i uzdužnih pregrada

Fleksibilne poprečne i uzdužne pregrade mogu se sasvim jednostavno prilagoditi veličini namirnica.

Lagano rukovanje

Posude, i pretinci mogu se postaviti individualno i bez alata.

Skraćivanje, opremanje i umetanje poprečne pregrade

Poprečna ograda odn. pregrada može se jednostavno skratiti na potrebnu duljinu i opremiti odgovarajućim brojem uzdužnih pregrada ovisno o tome koji predmeti se pohranjuju.

Blum_ORG0249_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1