Λεπτές μετώπες - EXPANDO T

Σας βοηθά στον σχεδιασμό, στη χρήση και στην εμπορική προώθηση των επίπλων χωρίς χειρολαβές

EXPANDO T για λεπτές μετώπες
Σε αυτό το βίντεο συναρμολόγησης παρουσιάζεται η συναρμολόγηση λεπτών μετωπών με EXPANDO T. Παρουσιάζεται η μέθοδος στερέωσης για CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top και LEGRABOX.
EXPANDO T για λεπτές μετώπες
Σε αυτό το βίντεο συναρμολόγησης παρουσιάζεται η συναρμολόγηση λεπτών μετωπών με EXPANDO T.