Σχετικά με την Blum

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας προμηθευτή

Blum Hellas SA
ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

19ο ΧΛΜ ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ ΧΑΤΖΗ
19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ATTIKH
GREECE

Τηλέφωνο +30 2102751311
E-mail


Αριθμός μητρώου εταιρείας και δικαιοδοσία εγγραφής

ÁÑÉÈÌÏÓ Ã.Å.Ì.Ç 584101000


Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

18621/1AT/B/87/0493, F.A.E ATHINON EL094251741


Αντικείμενο εταιρείας

Ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση εξαρτημάτων επίπλων και συσκευών συναρμολόγησης για την κατασκευή κουζινών από επιπλοποιούς και βιομηχανικούς κατασκευαστές.


Εποπτικές αρχές

ÅÌÐÏÑÉÊÏ & ÂÉÏÔÅ×ÍÉÊÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÁÈÇÍÙÍ (COMMERCIAL CHAMBER OF ATHENS)