Όροι & Προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας

Μπορείτε να ανοίξετε, να κατεβάσετε, να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε ένα αρχείο PDF με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας εδώ.

 

Η Blum τηρεί αυστηρά τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για τη σήμανση των συσκευασιών (σύμφωνα με τοΙταλικό ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 3ης Σεπτεμβρίου 2020 αριθ. 116.)

Οιπαλέτες μαςσυμμορφώνονται με τον κώδικα ανακύκλωσηςFOR 50και ταφιλμ συσκευασίας που χρησιμοποιούμεσυμμορφώνονται με τον κώδικα ανακύκλωσηςPE-LD 04.