Επιλογές ρύθμισης AVENTOS HK-XS
Παρουσιάζονται οι επιλογές ρύθμισης ως προς το ύψος και το βάθος αλλά και οι επιλογές πλευρικής ρύθμισης της μετώπης.
AVENTOS HK-XS
Αυτό το βίντεο παρουσιάζει την απλή συναρμολόγηση του AVENTOS HK-XS, τη ρύθμιση του μηχανισμού ανύψωσης και τις επιλογές τρισδιάστατης ρύθμισης με το CLIP top BLUMOTION.
Σύντομο βίντεο AVENTOS HK-XS
Αυτό το απόσπασμα προϊόντος δείχνει την κίνηση και το μεταβλητό στοπ του AVENTOS HK-XS.
Βίντεο εικόνων AVENTOS
Πληροφορίες ιστορικού για την ανάπτυξη του AVENTOS