Σύστημα κάθετης ανύψωσης AVENTOS HK top

Σας βοηθά στον σχεδιασμό, στη χρήση και στην εμπορική προώθηση του AVENTOS HK top

Βίντεο

AVENTOS HK top

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση των δύο διαφορετικών τύπων μηχανισμών ανύψωσης, ο μηχανισμός ασφαλείας, ο ρυθμιστής μετώπης, η εγκατάσταση των καλυμμάτων, η ρύθμιση του μηχανισμού ανύψωσης, η διάταξη κενού και το στοπ γωνίας ανοίγματος.

AVENTOS HK top – μηχανισμός ανύψωσης με νοβοπανόβιδες

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση του μηχανισμού ανύψωσης με νοβοπανόβιδες, συμπεριλαμβανομένης της ενσωματωμένης τοποθέτησης, για AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – μηχανισμός ανύψωσης με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση του μηχανισμού ανύψωσης με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες για AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – μηχανισμός ασφαλείας

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται το άνοιγμα του βραχίονα με τον μηχανισμό ασφαλείας για AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – ρύθμιση μηχανισμού ανύψωσης

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η ρύθμιση του μηχανισμού ανύψωσης για AVENTOS HK top. Προσαρμόστε τον μηχανισμό ανύψωσης ανάλογα με το βάρος της μετώπης και το σύστημα ανύψωσης σταματάει σε οποιαδήποτε θέση.

AVENTOS HK top – στοπ γωνίας ανοίγματος

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η ρύθμιση του ενσωματωμένου στοπ γωνίας ανοίγματος για AVENTOS HK top.

EXPANDO T για λεπτές μετώπες

Σε αυτό το βίντεο συναρμολόγησης παρουσιάζεται η συναρμολόγηση λεπτών μετωπών με EXPANDO T. Παρουσιάζεται η μέθοδος στερέωσης για CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top και LEGRABOX.Asia
Europe
Oceania

Κοινοποίηση σελίδας


Blum_KLA0613_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1