Λήψεις

Βίντεο

Βίντεο συναρμολόγησης EASYSTICK για MINIPRESS PRO
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση του EASYSTICK στο MINIPRESS PRO.
Βίντεο συναρμολόγησης EASYSTICK για MINIPRESS P
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση του EASYSTICK στο MINIPRESS P.
EASYSTICK – easy cabinet assembly
This video shows the advantages of the cabinet assembly directly on the machine with EASYSTICK.
EASYSTICK – easy updating
This video shows how easy it is to run updates on the EASYSTICK, ensuring its functions and products are always up to date.
EASYSTICK loop
EASYSTICK reference run loop
EASYSTICK ruler serial number
Animation on locating the EASYSTICK ruler’s serial number.
EASYSTICK computer serial number
Animation on locating the EASYSTICK computer’s serial number.
Easy retrofitting on EASYSTICK
This video shows how easy it is to retrofit the EASYSTICK on the MINIPRESS P.
EASYSTICK – easy data transfer
This video shows how easy it is to transfer data via USB stick and how to carry out further processing using a barcode scanner with EASYSTICK.
EASYSTICK trailer
EASYSTICK trailer with the most important EASYSTICK functions.
EASYSTICK – easy front assembly
This video shows the advantages of the easy front assembly directly on the machine with EASYSTICK.
MINIPRESS top
MINIPRESS top teaser - drilling units that move automatically
MINIPRESS top
MINIPRESS top teaser- horizontal drilling machine
MINIPRESS top
MINIPRESS top teaser - direct entry on the machine/new fixing of drilling head
MINIPRESS top trailer
Trailer for the MINIPRESS top
Enable EASYSTICK to connect to the internet with the WLAN stick
EASYSTICK online capability: a network connection can now be established using the Blum WLAN stick. This makes it even easier to exchange data and access functionalities such as updates.
Blum services
Your key to more efficiency: personal services, digital services, logistics services, assembly devices, communication services