Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

SERVO-DRIVE voor AVENTOS

Opmerkingen met betrekking tot de machinerichtlijn

Machinerichtlijn 2006/42/EG

Als een meubel met SERVO-DRIVE voor AVENTOS huishoudelijk gebruikt wordt, valt het niet onder de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Bij gebruik in kantoren en administratieve gebouwen is de machinerichtlijn wel van toepassing. Dit geldt voor de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en Turkije.

De normen of richtlijnen van andere landen worden met het TüV-certificaat gedekt.

Wat moet u doen als de machinerichtlijn van toepassing is?

Als meubelfabrikant bent u verplicht

  • een risicobeoordeling voor het ingebouwde meubel op te stellen

  • de technische documentatie op te stellen en op te bergen

  • een conformiteitsverklaring in te vullen en te ondertekenen

  • het CE-kenmerk op het meubel aan te brengen (typeplaatje invullen en aanbrengen)

  • de bedieningshandleiding en een kopie van de conformiteitsverklaring in de landstaal van de klant aan de klant te bezorgen.Asia
Europe
Oceania

Pagina delen


Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1