Blum_IMG1252

Інструкція SERVO-DRIVE для усунення помилок

Це керівництво містить вказівки для усунення помилок, якщо такі виникли під час введення в експлуатацію або експлуатації SERVO-DRIVE. Якщо у Вас виникнуть запитання, зверніться, будь ласка, до контактної особи в компанії Blum.

SERVO-DRIVE для AVENTOS

Помилка Можлива причина Визначення причини Усунення причини
Не світиться індикатор блока живлення SERVO-DRIVE До розетки не постачається електроенергія, вимкнена розетка або блок живлення SERVO-DRIVE не підключений до розетки

Напруга в розетці відсутня, якщо інші прилади, які підключені до цієї розетки (напр. зарядний пристрій для мобільного телефону) також не функціонують.

Відновіть електропостачання до розетки, перевірте запобіжники, пристрій захисного вимкнення (FI), а за потреби зверніться до електрика.

Несправний блок живлення SERVO-DRIVE Блок живлення SERVO-DRIVE несправний, якщо пристрій підключено до ввімкненої розетки, але індикатор блока живлення SERVO-DRIVE не світиться. Обміняйте блок живлення SERVO-DRIVE.
Усі індикатори SERVO-DRIVE для AVENTOS не світяться Несправний SERVO-DRIVE SERVO-DRIVE для AVENTOS несправний, якщо за правильного прокладання кабелю і піднятого фасаду індикатор SERVO-DRIVE не світиться. Обміняйте SERVO-DRIVE для AVENTOS.
Кнопка “OK” на механізмі SERVO-DRIVE для AVENTOS top постійно світиться червоним кольором Несправний SERVO-DRIVE SERVO-DRIVE для AVENTOS top несправний, якщо за піднятого фасаду кнопка “OK” на механізмі SERVO-DRIVE світиться червоним. Обміняйте SERVO-DRIVE для AVENTOS top.
SERVO-DRIVE для AVENTOS не реагує, коли ми натискаємо на фасад, щоб його підняти Встановлені тверді амортизуючі елементи замість підпружинених дистанційних амортизаторів Blum або занадто підпружинені дистанційні амортизатори Blum Відсутні підпружинені дистанційні амортизатори Blum або встановлені тугі амортизуючі елементи, які важко продавити. Обміняйте тверді амортизуючі елементи на підпружинені дистанційні амортизатори від Blum і замініть тугі підпружинені дистанційні амортизатори Blum.
Невідповідна кількість підпружинених дистанційних амортизаторів Blum або неправильна позиція монтажу Монтажні позиції підпружинених дистанційних амортизаторів Blum неправильні, якщо їхня кількість або місце монтування не відповідає інформації для проєктування в каталозі чи вони тиснуть на радіокнопку. Зверніться до служби підтримки продавця для коригування кількості або позиції монтажу підпружинених дистанційних амортизаторів Blum.
Неправильно виставлений зазор фасаду Зазор фасаду неправильно виставлено, якщо хоча б один із підпружинених дистанційних амортизаторів Blum за опущеного фасаду затиснуто або амортизатор не прилягає до корпусу. Зверніться до служби підтримки продавця для регулювання зазора фасаду. Потім потрібно знову виконати налаштування параметрів руху згідно з інструкцією з монтажу .
SERVO-DRIVE для AVENTOS не реагує або не завжди реагує, коли ми намагаємося підійняти або опустити фасад Захист від зіткнення SERVO-DRIVE для AVENTOS активовано Захист від зіткнення SERVO-DRIVE для AVENTOS активовано, якщо один фасад піднято, а інший заблоковано. Опустіть всі фасади вручну і перевірте, чи не активовано функцію на захист від зіткнення.
Радіокнопку SERVO-DRIVE не поєднано з SERVO-DRIVE для AVENTOS Позиції монтування підпружиненого дистанційного амортизатора Blum неправильні, якщо вони відрізняються від інформації щодо кількості або інформації для проєктування у каталозі. Поєднайте всі радіокнопки SERVO-DRIVE з SERVO-DRIVE для AVENTOS як описано в інструкції з монтажу.
Не дотримана полярність батарейки радіокнопки SERVO-DRIVE Батарейка радіокнопки SERVO-DRIVE вставлена іншим боком, якщо індикатор радіокнопки SERVO-DRIVE світиться постійно червоним. Вставте батарейку правильно.
Сіла батарейка радіокнопки SERVO-DRIVE Батарейка радіокнопки SERVO-DRIVE сіла, якщо радіокнопка SERVO-DRIVE не світиться червоним. Замініть батарейку.
SERVO-DRIVE для AVENTOS передчасно припиняє процес підіймання чи опускання або чутно тріск Фасад не має рівноваги Фасад не має рівноваги, якщо він самовільно підіймається або опускається. Зверніться до сервісної служби продавця для регулювання потужності силового механізму. Потім потрібно виконати налаштування траєкторії руху і за підійнятого фасаду натиснути на кнопки “ResetMotion” або "Start". Не втручайтеся у процес налаштування.
Налаштування траєкторії руху виконано неправильно. Налаштування траєкторії руху виконано неправильно, якщо регулювання потужності силового механізму або монтування обмежувача кута відкривання було здійснено після завершення налаштування або користувач втрутився у процес налаштування траєкторії руху. Розпочніть налаштування траєкторії руху, як описано в інструкції з монтажу.
Предмет у корпусі перешкоджає руху фасаду   Вийміть сторонній предмет.

SERVO-DRIVE для LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM

Помилка Можлива причина Визначення причини Усунення причини
Не світиться індикатор блока живлення SERVO-DRIVE До розетки не постачається електроенергія, розетка, що вимикається, вимкнена або блок живлення SERVO-DRIVE не підключений до розетки

Напруга в розетці відсутня, якщо інші прилади, які підключені до цієї розетки (напр. зарядний пристрій для мобільного телефону) також не функціонують.

Відновіть електропостачання до розетки, перевірте запобіжники, пристрій захисного вимкнення (FI), іа за потреби зверніться до електрика.

Несправний блок живлення SERVO-DRIVE Блок живлення SERVO-DRIVE несправний, якщо пристрій підключено до ввімкненої розетки, але індикатор блока живлення SERVO-DRIVE не світиться. Обміняйте блок живлення SERVO-DRIVE.
Індикатор SERVO-DRIVE для LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM Несправний SERVO-DRIVE SERVO-DRIVE несправний, якщо за правильного прокладання кабелю і відкритої шухляди, індикатор SERVO-DRIVE не світиться. Замініть SERVO-DRIVE для LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM.
SERVO-DRIVE для LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM не реагує або не завжди реагує, коли ми хочемо висунути фасад Встановлені тверді амортизуючі елементи замість підпружинених дистанційних амортизаторів Blum або занадто підпружинені дистанційні амортизатори Blum Відсутні підпружинені дистанційні амортизатори Blum або встановлені тугі амортизуючі елементи, які важко продавити. Обміняйте тверді амортизуючі елементи на підпружинені дистанційні амортизатори від Blum і замініть тугі підпружинені дистанційні амортизатори Blum.
Невідповідна кількість підпружинених дистанційних амортизаторів Blum або неправильна позиція монтажу Позиції монтування підпружиненого дистанційного амортизатора Blum правильні, якщо вони узгоджуються з інформацією щодо кількості та проєктування в каталозі. Зверніться до служби підтримки продавця для коригування кількості або позиції монтажу підпружиненого дистанційного амортизатора Blum.
Неправильно виставлений зазор фасаду Зазор фасаду неправильно виставлено, якщо хоча б один із підпружинених дистанційних амортизаторів Blum за опущеного фасаду затиснуто або амортизатор не прилягає до корпусу. Зверніться до служби підтримки продавця для регулювання стандартної шухляди.
Фасад прогинається чи хиткий, або шухляда занадто широка Фасад прогинається або хиткий, якщо зазор фасаду на рівні SERVO-DRIVE не змінюється, коли тиснути в різних місцях на фасад. Зверніться до служби підтримки продавця.
Важіль SERVO-DRIVE розташований неправильно відповідно до задньої стінки шухляди Важіль SERVO-DRIVE розташований неправильно відповідно до задньої стінки шухляди, якщо він зіштовхується із виступом задньої стінки зі сталі або позиція за висотою/глибиною SERVO-DRIVE відрізняється від інформації для проєктування у каталозі. Зверніться до служби підтримки продавця для регулювання позиції привода SERVO-DRIVE на вертикальному монтажному профілі або кутнику-тримачеві.
Сторонній предмет між шухлядою і задньою стінкою корпусу   Вийміть сторонній предмет.
SERVO-DRIVE для LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM висувається самостійно, навіть якщо не натискати на нього Незакріплені вертикальний монтажний профіль або кутник-тримач Вертикальний монтажний профіль або кутник-тримач незакріплені, якщо їх можна змістити рукою. Зверніться до служби підтримки продавця для закріплення способу монтування вертикального монтажного профілю і кутника-тримача.
Неправильно встановлено захист від самовільного спрацювання Захист від самовільного спрацювання неправильно встановлено, якщо бракує комунікаційного кабелю (кабель у внутрішньому пазу вертикального монтажного профілю) або перемикач “MODE” налаштовано на “MULTIPLE”. Зверніться до служби підтримки продавця для того, щоб вони вклали комунікаційний кабель у внутрішній паз вертикального монтажного профілю і налаштуйте перемикач “MODE” на “SINGLE”.
Замала відстань висування Потужність виштовхування відрегульовано неправильно Потужність виштовхування відрегульовано неправильно, якщо за використання напрямних з довгими номінальними довжинами або високим динамічним навантаженням, перемикач “POWER” встановлено на “HALF”. Поставте перемикач “POWER” в положення "FULL”
Відсутній подовжувач для важеля   Змонтуйте подовжувач для важеля SERVO-DRIVE згідно з інформацією для проєктування у каталозі.
Тугий хід напрямних Тугий хід напрямних, якщо відчутні витрати сили на процес відсування або засування. Очистіть напрямні або замініть їх у службі підтримки Вашого продавця.

SERVO-DRIVE flex

Помилка Можлива причина Визначення причини Усунення причини
Не світиться індикатор блока живлення До розетки не постачається електроенергія, розетка, що вимикається, вимкнена або блок живлення SERVO-DRIVE не підключений до розетки

Напруга в розетці відсутня, якщо інші прилади, які підключені до цієї розетки (напр. зарядний пристрій для мобільного телефону) також не функціонують.
Відновіть електропостачання до розетки, перевірте запобіжники, пристрій захисного вимкнення (FI), іа за потреби зверніться до електрика.

Несправний блок живлення SERVO-DRIVE Блок живлення SERVO-DRIVE несправний, якщо пристрій підключено до ввімкненої розетки, але індикатор блока живлення SERVO-DRIVE не світиться. Обміняйте блок живлення SERVO-DRIVE.
Не світиться індикатор SERVO-DRIVE flex Несправний SERVO-DRIVE flex SERVO-DRIVE flex несправний, якщо за правильного прокладання кабелю і за відкритого фасаду індикатор SERVO-DRIVE flex не світиться. Обміняйте SERVO-DRIVE flex.
SERVO-DRIVE flex не реагує або не завжди реагує на відкривання, скидання або налаштування траєкторії руху Не демонтовано допоміжні пристрої для транспортування побутової техніки   Видаліть допоміжні пристрої для транспортування побутової техніки згідно з інструкцією побутової техніки.
Встановлені тверді амортизуючі елементи замість підпружинених дистанційних амортизаторів Blum або занадто підпружинені дистанційні амортизатори Blum Відсутні підпружинені дистанційні амортизатори Blum або встановлені тугі амортизуючі елементи, які важко продавити. Обміняйте тверді амортизуючі елементи на підпружинені дистанційні амортизатори від Blum і замініть тугі підпружинені дистанційні амортизатори Blum.
Невідповідна кількість підпружинених дистанційних амортизаторів Blum або неправильна позиція монтажу Позиції монтування підпружиненого дистанційного амортизатора Blum правильні, якщо вони узгоджуються з інформацією щодо кількості або проєктування в каталозі . Зверніться до служби підтримки продавця для коригування кількості або позиції монтажу підпружинених дистанційних амортизаторів Blum.
Неправильно виставлений зазор фасаду Зазор фасаду неправильно виставлено, якщо хоча б один із підпружинених дистанційних амортизаторів Blum за опущеного фасаду затиснуто або амортизатор не прилягає до корпусу. Зверніться до сервісної служби продавця для відрегулювання зазору фасаду.
Виштовхувач SERVO-DRIVE flex неправильно прилягає до фасаду Виштовхувач SERVO-DRIVE flex неправильно прилягає до фасаду, якщо під час закривання вручну фасад не є достатньо притиснутий. Зверніться до служби підтримки продавця для регулювання фасаду або позиції за глибиною SERVO-DRIVE flex згідно з інформацією для проєктування в каталозі . Потім потрібно виконати налаштування траєкторії руху, як описано в інструкції з монтажу .
Фасад прогинається або хиткий, ущільнювач занадто твердий або встановлено забагато підпружинених дистанційних амортизаторів Blum Фасад прогинається або хиткий, ущільнювач побутової техніки занадто твердий або встановлено забагато підпружинених дистанційних амортизаторів Blum, якщо зазор фасаду на рівні SERVO-DRIVE flex не змінюється, коли тиснути в різних місцях на фасад. Зверніться до служби підтримки продавця для монтування радіокнопки SERVO-DRIVE та її з’єднання із SERVO-DRIVE flex.
Виштовхувач треться до отвору під декоративну заглушку Виштовхувач треться до отвору під декоративну заглушку, якщо тертя відчутне за відкритого фасаду під час руху важеля. Зверніться до служби підтримки продавця для регулювання позиції свердління отвору в панелі під важіль SERVO-DRIVE flex згідно з інформацією для проєктування в каталозі . Потім потрібно виконати налаштування траєкторії руху, як описано в інструкції з монтажу .
Високий вакуум у холодильнику Вакуум у холодильнику високий, якщо прилад було відчинено на довгий період часу (напр. для прибирання або чищення) і після зачинення його потрібно знову відчинити. Почекайте до 20 секунд, поки вакуум сам не зменшиться.
Замала відстань висування Неправильно виконано налаштування траєкторії руху. Налаштування траєкторії руху виконано неправильно, якщо холодильник не був у робочому режимі або користувач втрутився в процес налаштування. Виконайте налаштування траєкторії руху SERVO-DRIVE flex згідно з інструкцією з монтажу.
Дверцята не дотягуються Пластина-фіксатор не встановлена або встановлена в неправильній позиції Пластина-фіксатор змонтована в неправильній позиції, якщо важіль не потрапляє по її центру. Зверніться до служби підтримки продавця для встановлення пластини-фіксатора або зміни її позиції.
Предмет у холодильнику або посудомийній машині зіштовхується із фасадом   Вийміть сторонній предмет.
Незакріплений SERVO-DRIVE flex SERVO-DRIVE flex незакріплений, якщо бокова монтажна планка не достатньо прикріплена саморізами або відсутні чи встановлені з неправильного боку передні додаткові саморізи. Зверніться до служби підтримки продавця для правильного монтажу SERVO-DRIVE flex згідно з інформацією для проєктування в каталозі . Потім потрібно виконати налаштування траєкторії руху, як описано в інструкції з монтажу .
Фіксатор посудомийної машини із занадто сильним опором   Це не є недоліком SERVO-DRIVE flex.
Blum_IMG1252