Kullanım şartları: Easy Assembly App

1. App Store'dan satın aldığınız ve aşağıda açıklanan verileri işleyen ve ileten Easy Assembly uygulaması Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, 6973 Höchst, Avusturya tarafından işletilmektedir.

2. Bu verilerin toplanma amacı bu uygulamayı ve ürünlerimizi ve ayrıca kampanya izlemeyi iyileştirmektir. Veriler uygulamaya entegre edilen hizmetler tarafından toplanmaktadır: Aşağıdaki verileri okuyan ve gönderen Google Analytics, Crashlytics ve Google Firebase:

Google Analytics cihazınızda depolanan dosyaları kullanan ve uygulama kullanımı (kullanıcı davranışı) analizini sağlayan bir web analiz hizmetidir. Kullanıcı davranışınız hakkında kaydedilen bilgiler Google Inc.'e gönderilir ve burada saklanır. Tabi önce IP adresiniz anominleştirilir. Google Analytics Gizlilik Politikası

Crashlytics, Google tarafından işletilmekte ve ürününün iyileştirilmesine çalışmaktadır. Crashlytics, kullandığınız donanım ve bunun durumunun yanı sıra kullanılan işletim sistemi ve beklenmedik çökme sırasında uygulamamızın durumu hakkındaki verileri toplar. Crashlytics Gizlilik Politikası

Google Firebase analiz özelliklerini kampanya izlemeyi sağlamak için kullandığımız bir başka hizmettir. Hangi App Store’u kullandığınız, bulunduğunuz ülke, uygulamamızın hangi kısımlarını ve ne kadar süreyle kullandığınız ve bu uygulamayı ve cihazınızın işletim sistemini ne sıklıkta güncellediğiniz hakkındaki bilgilerle birlikte Crashlytics ile aynı verileri toplar. Google Firebase Gizlilik Politikası

Kullandığımız analiz araçları kişisel olarak tanımlanmanızı sağlayacak bilgileri toplamaz.

3. Verdiğiniz izni istediğiniz zaman Ayarlar altındaki ayarlardan geri alabilirsiniz. Ancak bunu yaptığınızda uygulamayı kullanmanız artık mümkün olmaz.

4. Yukarıda açıklanan veriler, analiz aracının işleticisi olan Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD şirketine gönderilmekte ve ayrıca aşağıda adları listelenen bağlı ortaklıklarımızdan oluşan şirketler grubumuz dahilinde kullanılmaktadır: