Gelecek nesillerin yaşamı için doğal temel kaynakların korunması bizim için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda bir motivasyondur. Sürdürülebilir bir iktisadi faaliyetin ancak ekonomik ve ekolojik yöntemlerin sıkı ortaklığı sayesinde mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, şirketimizin tüm alanlarında ve ayrıca değer arttırma zincirimizde de çevre korumasına ve enerji tasarrufuna yönelik aktif önlemler uyguluyoruz. Bunun için daha etkin süreçlere ve teknik altyapıya gerekli yatırımları yapıyoruz. Akıllı bina ve depo konseptleri ile arazi ve alan kullanımını sınırlıyoruz.

Partnerlerimiz

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile partnerlerimiz, müşterilerimiz ve mutfak kullanıcıları için uzun vadeli değer yaratmak ve fayda sağlamak istiyoruz. Bununla birlikte, değer arttırma zincirimizin tamamında ve tesislerimizde çevre ve enerji konularını göz önünde bulundurma sorumluluğunu ciddiye alıyoruz. Partnerlerimizle birlikte karşılıklı aynı seviyede fikir alışverişi yaparak çevrenin ve kaynakların daha fazla korunmasına yönelik faaliyet alanları ve önlemler belirlemek ve uygulamak istiyoruz.

Yeniliklerimiz

Yeniliklerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarının aktif ve bireysel incelenmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve süreçlerimiz için aynı değerde geçerlidir. Ürünlerimizi geliştirirken kaynakların mümkün olan en etkin kullanımı için gerekli zemini zaten hazırlıyoruz. Ve bu esnada, uzun vadeli bir kullanım için uygun satın almadan başlayarak mümkün olan maksimum geri dönüşüme kadar ürünlerimizin tüm yaşam döngüsünü detaylı değerlendiriyoruz. Yüksek kaliteli ve en önemlisi uzun ömürlü ürünler geliştirmeyi kendimize hedef belirleyerek çevremizin korunmasına aktif katkı sağlıyoruz.

Sürekli geliştirme

Var olanı sürekli geliştirme ve sınırları zorlama tutkusu bizi ileri taşıyor. Aynı zamanda bu, çevre üzerindeki etkimiz ve kaynakların kullanımı için de geçerlidir. Tüm ürünlerimizin tasarımı, sürekli geliştirilmesi ve işletiminde doğal kaynakların mümkün olan en etkin şekilde kullanılmasına dikkat ediyoruz ve çevreye olan etkisini olabildiğine aza indirmeye çalışıyoruz.

Çalışanlarımız

Firmamızın başarısı, temel olarak, çalışanlarımızın kendilerini tanımlama şekli ve motivasyonu ile belirleniyor. Çevre ve enerji ile ilgili hedeflerimize ulaşmak söz konusu olduğunda her çalışanımız, kaynakların ve çevrenin korunması için hem işte hem de işe gelirken yolda bireysel katkı sağlayabilir ve de sağlamalıdır. Karşılıklı güven ve açık diyalog ortamında çevre ve enerji ile ilgili hedeflerimize beraber çalışarak mümkün olan en iyi şekilde ulaşmak istiyoruz.

Çevre ve enerji politikamızı, işletim sistemlerinin çevre üzerindeki etkisini ve toprak, hava, enerji, ham madde gibi doğal kaynakların tüketimini sürekli değerlendirme ve azaltmaya yönelik bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli tüm bilgileri, finansal araçları ve diğer kaynakları sağlıyoruz. Ve bu esnada, geçerli yasal beklentileri ve bağlayıcı yükümlülükleri yerine getiriyoruz. Çevrenin korunmasına yönelik haklı taleplerin karşılanması için harici gruplarla açık bir diyalog sürdürmenin gerekliliğine inanıyoruz.

Bu da ilginizi çekebilir

Tesislerin inşası ve kullanımı

Yerden tasarruf sağlayacak şekilde inşa ediyoruz ve sürdürülebilirlik açısından yenilenebilir enerjiyi tercih ediyoruz.

Taşıma ve ulaşım

Demir yolu ile taşınan ürünler, çalışanlarımız için ulaşım konsepti

Kaynakların kullanımı

Kaynakları etkin kullanmaya dikkat ediyoruz ve çevresel etkimizi mümkün olduğunca düşük tutuyoruz.

Tesislerin inşası ve kullanımı

Yerden tasarruf sağlayacak şekilde inşa ediyoruz ve sürdürülebilirlik açısından yenilenebilir enerjiyi tercih ediyoruz.

Taşıma ve ulaşım

Demir yolu ile taşınan ürünler, çalışanlarımız için ulaşım konsepti

Kaynakların kullanımı

Kaynakları etkin kullanmaya dikkat ediyoruz ve çevresel etkimizi mümkün olduğunca düşük tutuyoruz.