Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007

Sürdürülebilirlik

Blum yıllardır çevre korumasını kendine görev bilmiştir

Gelecek nesillerin yaşamı için doğal temel kaynakların korunması, bizim için büyük bir sorumluluk, aynı zamanda da bir motivasyondur ve bu, hep böyle olacaktır. Sürdürülebilir bir iktisadi faaliyetin ancak ekonomik ve ekolojik yöntemlerin sıkı ortaklığı sayesinde mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kendi çevremizdeki pozitif sosyal gelişime katkıda bulunuyoruz.

Günlük faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir gelişme için belirlediği 17 hedefçerçevesinde yürütüyor ve geleceğe bakarken bunları dikkate alıyoruz.

Global bir şirket olarak bizim için bunun anlamı şu:

  • Kullanım amacına uygun, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü ürünler üretmeye odaklanıyoruz. Bunu yaparken de kaynakları koruyacak şekilde hareket ediyor ve dünyanın ekolojik sistemi üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınıyor veya henüz bir alternatifin olmadığı durumlarda, bunları dengelemeye çalışıyoruz.

  • Yenilikler söz konusu olduğunda, sürdürülebilirlik alanında yeni ürün, hizmet ve iş modelleri için hangi fırsatların ortaya çıktığını inceliyoruz.

  • Çevremizdeki kişi ve kuruluşlara saygılı davranıyoruz. İnsanların sağlığı ve güvenliği, bizim için ilk sırada yer alıyor.

  • Sorumluluklarımızı unutmadan büyümeye çaba gösteriyoruz. Şirketimizin sağlam bir finansal yapısı olması bizim için ne kadar önemliyse ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik de o kadar önemli. Buna, yatırım stratejilerimiz çerçevesinde de dikkat ediyoruz.

Çevre ve enerji politikamızı, işletim sistemlerinin çevre üzerindeki etkisini ve toprak, hava, enerji, ham madde gibi doğal kaynakların tüketimini sürekli değerlendirme ve azaltmaya yönelik bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Ve yıllardır bu şekilde hareket ediyoruz.

Mevcut olanı devamlı olarak geliştirme tutkumuz ve yeni fikirlere açık tutumumuz, üretim süreçleri, çevrenin korunması ve enerji tasarrufu konuları için de geçerli: “Bu nedenle, süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz, ürünlerimizin daha geliştirme aşamasında sürdürülebilirliği göz önünde tutuyoruz. Şirketimizin tüm alanlarında ve ayrıca değer arttırma zincirimizde de çevre korumasına ve enerji tasarrufuna yönelik aktif önlemler uyguluyoruz. Amacımız, Birleşmiş Milletlerin 1,5°C hedefine aktif bir şekilde katkıda bulunmak” diyor Genel Müdür Martin Blum.

Uyguladığımız önlemler, dört ana başlık altında toplanabilir: Enerji verimliliğini arttırmak, fosil yakıtların kullanımı azaltmak, CO2 emisyonlarını düşürmek ve kaçınılmaz emisyonları dengelemek. “Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli tüm araçları, kaynakları ve bilgileri sağlıyoruz. Biz, Vorarlberg İklim Nötralizasyonu Birliği bünyesinde başlatılan "turn-to-zero” inisiyatifinin kurucu üyesi olarak, 2025 yılına kadar şirketimizin ayak izini iklim nötr hale getirmeyi de bir sorumluluk biliyoruz” diyor Genel Müdür Philipp Blum ve ekliyor: “Çevre ve enerji ile ilgili hedeflerimizin uygulanabilmesinde her çalışanımız önemli. Bu, kahve makinesinde plastik bardak yerine fincan almak ile başlar, bisiklet veya toplu taşıma araçlarını kullanmak ile devam eder ve atıkların ayrıştırılmasına kadar uzanır. Biz bunun bilincindeyiz ve bunun için her gün çaba gösteriyoruz.”

moving ideas for sustainability

Gitgide daha fazla sürdürülebilir çalışmak için küçük ve büyük birçok fikre sahibiz; bazılarını hayat geçirmiş bulunuyoruz, bazılarını geleceğimiz için geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik broşürümüzde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Tıklayın!

ISO 14001

Bu çevre yönetim sistemi, çevre dostu faaliyetlerimizi sistematik olarak geliştirmemize 1997 yılından beri destek oluyor. Alınan önlemler, çevre dostu bir program çerçevesinde oluşturuluyor ve gerçekleştiriliyor. Ve denetimler aracılığıyla uygunluk ve etkinlikleri sürekli takip ediliyor.

ISO 50001

Blum ISO 50001 sertifikasına sahiptir. ISO 50001, dünya çapında geçerli bir norm olarak belirlediği standartlar ile bize, enerji giderlerinin ve zararlı gazların yaptığı sera etkisinin azalmasında yardımcı oluyor.

FSC™

Bir FSC sertifikası, tüm ambalajların, katalog ve broşür gibi basılı materyallerin ve yanı sıra kendin-yap setlerindeki suntaların, sadece çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi orman ve kereste işletmelerinde üretilmiş ham maddeden yapıldığı anlamına geliyor.

 Tüm sertifikalara toplu bakış

Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007