IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

REACH Tüzüğü

REACH Tüzüğü’ nün 33. maddesi gereğince bilgilendirme mecburiyeti

Avrupa Kimyasallar Ajansı ECHA, 27.06.2018 tarihinde kurşunu, “Kullanımı İzne Tabi Yasaklı Maddeler Listesine” (SVHC) eklenmek üzere seçilen maddeler arasına almıştır.

Tedarikçi, bir üründe Seçilmiş Maddeler Listesi’ nden bir maddenin 0,1 oranından fazla bulunması halinde, REACH Tüzüğünün 33. maddesi gereğince müşterisini kendiliğinden bilgilendirmek zorundadır.

Kurşun iyi işlenebilme özelliğine sahiptir ve Blum ürünlerinde özellikle torna parçalarında kullanılmaktadır.

Kurşunun REACH Tüzüğü’ nün XIV. ek bölümüne ne zaman alınacağı ve izne tabi olacağı hâlâ belirsizliğini korumaktadır.

Biz, kurşunu ikame edebilecek maddeleri araştırmaktayız.

Bu bilgiyi müşterilerinize de aktarmanızı rica ediyoruz.

REACH Tüzüğü ile ilgili diğer sorularınızı her zaman memnuniyetle cevaplamaya hazırız.

IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1