CLP0530_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Tanke fronte - EXPANDO T

Pregled programa

Posebnost sustava pričvršćivanja EXPANDO T jest ta da omogućuje tri različite primjene. Tako se tankim frontama ne mogu opremiti samo pojedini elementi, nego i kompletne kuhinje.

Preklopi

Odabrane vrste preklopa – AVENTOS HK top, HS i HL – moguće je realizirati uz sustav EXPANDO T.

Vrata

CLIP top BLUMOTION i CLIP top u kombinaciji sa sustavom EXPANDO T omogućuju montažu tankih vrata od 8 mm.

Pojedinačna tipla

Sustav EXPANDO T dostupan je i kao pojedinačna tipla. Na taj se način realiziraju individualne ideje za namještaj.

CLP0530_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1